Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.
 1. Nov 05, 2013

 2. Nov 14, 2013

  [kl. 13:29:47] Thor Henning Hetland: mest naturlig vil være å snurre opp SSOLoginService og SecurityTokenService opp som prosesser med IAM_MODE=DEV kanskje?
  [kl. 13:52:38] Bård Lind: https://wiki.cantara.no/display/ACS/Automatic+Configuration+Of+Development+Environment
  [kl. 13:53:18] Bård Lind: Mangler antakelig dev/test brukere
  [kl. 13:53:28] Bård Lind: Trenger å sette env=dev

 3. Nov 14, 2013

  Transition:

  1. Lag "webapp" katalog
   1. Flytt alle filer inn i webapp
  2. wsgi.py
   1. Fra wsgi.py:sys.path.append('/home/cvapp')
   2. Til: wsgi.py:sys.path.append('/home/cvapp/cvapp')
  3. settings.py
   1. cvapp.xxx -> webapp.xxx
  4. manage.py
   1. git commit/push
  5. Oppdater prod og test apache.conf
   1. Fra WSGIPythonPath /home/cvapp/cvapp
   2. Til WSGIPythonPath /home/cvapp/cvapp/webapp
  6. git pull
  7. restart apache
  8. Vagrant local dev config next...