Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bruk

Problemer

Introduksjon

ACS - Awesome Competence System er ikke det navnet indikerer et rent CV arkiv men et Competence Management System. Vi kan dele hovedfunksjonaliteten til systemet i følgende hovedområder:

 • Salgsstøtte
  • aktiv hjelp til å finne gode kandidater på etterspurt erfaring og kompetanse (både for selgere og for konsulenter som sitter i kundeaksen)
  • rask tilgang og verifikasjon av kandidater til et behov
 • CV produksjon
  • støtte for å vise de beste sidene tl kandidater opp mot forskjellige roller og profiler
  • god støtte for detaljert tilpassninger og fremheving av kompetanse og erfaring
  • produksjon av CV-dokumenter til videre justeringer og distribusjon
 • Tilbudsstøtte
  • rask og kvalitetssikret utarbeidelse og gjenbruk av kompetansematriser med koblinger til erfaringer som støtter ratingen
  • gjenbrukbare rangeringer for tidsbesparelse og oppdatert scoring
 • Kompetanseutvikling og kompetansestyring
  • nå, mål og oppfølgingsprosesser for styrking av kompetanseområder samt identifikasjon og tetting av kompetansehull. Løsningen er under sterk utvikling for å støtte disse prosessene bedre fremover.

Systemets oppbygging

Løsningen er bygget opp av følgende kjerneelementer som den enkelte person aktivt forvalter:

 • Person Navn, personopplysninger, og avdelingstilhøringhet.
  • Technology (Competence). Nøkkelkvalifikasjoner som f.eks teknologier og andre sentrale egenskaper ved en person. Her skal vi ikke ha oppsummering av personens profil, det kommer senere.
  • Erfaring. Arbeidserfaringer personen har hatt, gjerne ned på prosjektnivå med oppgaver, roller, ansvar og teknologier.
  • Education. Utdanning og skolegang.
  • Workplaces. Nåværende og tidligere arbeidsgivere. Selvom disse elementene ikke er vanlig å bruke i CV-produksjon fra konsulentmiljø, utgjør de sentral informasjon som er viktig for bl.a. salgsstøtteprosessen.
  • Other. Her er det litt friere hva den enkelte ønsker å eksponere, men språk, publikasjoner, sentrale verv, sertifiseringer m.m. er gode eksempler på informasjon mange vil ønske å benytte.
  I selve CV-modulen, så har vi følgende domeneobjekter som den enkelte, samt selgerne aktivt benytter
 • CV. Systemet støtter opp til 4 forskjellige profiler/CV-er for en person. Man lager en CV per profil. På selve CV-en, så velger man de relevante innslagene fra en person, som til sammen utgjør den erfaringselementene som man ønsker presentert for den enkelte profilen. I tillegg så har man et rollefelt og en innledende profiltekst som sammen skaper det førsteintrykket man ønsker av personen for den gitte profilen.
  I kompetansemodulen har man følgende domeneobjekter
 • Kompetansematrise. Består av en samling av kompetanseområder som er forespurt for en oppgave/rolle internt eller i et kundetilbud.
 • Rating. Består av kompetanse beskrivelse, scoring og referanser til erfaringselementer som synliggjør riktig scoring på kompetanseområdet.
  NB! Kompetansematriseområdet er i en tidlig alfa-fase, og det forventes endel endringer og justeringer på dette området fortsatt.

Datamodell

Altran spesifics (fra Wenche)

Bruk din altran CV som mal og legg inn informasjonen i databasen.
(et tips er å klippe lime via notepad eller den drag/drop funksjonen som er på siden.)

NB!! Ikke legg inn noe informasjon på delen Workplace. Alt skal inn som Experiences som prosjekt.

Slik gjør du det:

 • Gå inn her i ACS
 • Fyll inn personopplysninger og last opp bilde

Bruk din eksisterende cv som mal – alt der skal med ..

 • Alle nøkkelkvalifikasjoner legges inn under teknologi

Dersom du ønsker å se hvordan dette ser ut i Word må du opprette en CV.

 • Edit CV
 • Legg inn profil = selgende hovedtekst
 • Velg hvilke elementer du vil ha med i CV-en (technology, experience++)
 • Velg lagre
 • View CV, download .doc

Voila!


Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.