Objectware Community Wiki har blitt en del av Cantara-wikien

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pressemelding fra Objectware:

Gjennom femten år har Objectware vært opptatt av å styrke fagmiljøet i Norge. For å skape et samlingssted for fagentusiaster opprettet vi i 2008 Objectware Community Wiki. Dette har vært et sted for både å utarbeide og diskutere gode retningslinjer for å gjennomføre krevende IT-prosjekter.

Vi setter umåtelig stor pris på de bidrag som har kommet fra fagmiljøet. Disse har bidratt til å gjøre Objectware Community Wiki til en troverdig og faglig sterk arena for deling av erfaringer.

For å nå ut til et enda større publikum og samtidig legge til rette for videre diskusjon og utvikling på en uavhengig arena, velger vi nå å flytte innholdet fra vår egen wiki til Cantaras fagwiki. Objectware synes Cantaras initiativ for å styrke norsk programvareutvikling er et spennende tiltak.

Vi ønsker samtidig å takke alle bidragsytere til Objectwares Community Wiki og håper dere alle vil bidra til å videreutvikle det gode innholdet videre.

Kommentar fra Cantara:

På Cantaras vegne vil jeg si at vi er veldig fornøyd med den tillitten Objectware gir oss med å drive dette videre, og vi ser på dette som en klar anerkjennelse på at Cantara har truffet et stort behov med våre aktiviteter og prosjekter.

  • Stein Grimstad, Cantara
Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.