ORG: OSWA Norge Wiki Blog from March, 2009

I forrige runde av IASAs oppstart i Oslo gikk debatten hett rundt definisjonen av Arkitektbegrepet. Nå er debatten også igang hos vår mor-organisasjon.

How do you define a software architect?
What is the true definition of a software architect?
Is it:
a) software developer with 5+ years of experience
b) someone who doesnt write code
c) someone who knows the business model, objective, licensing models


the architect is responsible for the following:
-Understanding the business model and translating it into overall IT objectives
-Understanding the technology stack and how it supports the business objectives
-Providing a road map of the technologies used
-Ensuring the tactical development steps support strategic goals


basically, i think it's a set of skills falling into these categories:

  • technical skills which include knowledge about software designs & development, tools, methodologies, patterns and practices, trends in software development, etc.
  • soft management skills including abilities focusing on people, time and tasks management
  • soft communication skills to be able to liaise with senior management (cio, ceo) from one end and technical personnel (PM's, tech leads) from the other
    ------
    An architect is responsible for determining how best to deliver value to the various stakeholders: end users, admins, the development organization, channel partners, etc.

Hva mener DU? Legg inn din input her!

Les mer i IASA gruppen på LinkedIn

Lang liste med innspill til arkitekten - mange synes relevante for hva vi ville kalt arkitekter. De fleste innspill er praktisk rettet - og innbyr til sunn ettertanke.

http://97-things.near-time.net/wiki/97-things-every-software-architect-should-know-the-book

Legg spesielt merke til: http://97-things.near-time.net/wiki/the-title-of-software-architect-has-only-lower-case-a-s-deal-with-it

Som gir gode innspill til status quo på profesjonen - noe IASA ønsker jobbe for.

Dataforeningens faggruppe for Datavarehus og Business Intelligence
inviterer til nettverksmøte med temaet

Datavarehusarkitekturer

Torsdag 26. mars kl. 16.30 - 20.00

Valg av referansearkitektur er fortsatt et svært aktuelt tema. Stadig flere går løs på andre generasjon av sitt datavarehus, og da blusser diskusjonen opp igjen. Mange bytter arkitektur i en slik setting, men det er fortsatt ikke noen klar vinner. Finnes det egentlig noen fasit?