Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lang liste med innspill til arkitekten - mange synes relevante for hva vi ville kalt arkitekter. De fleste innspill er praktisk rettet - og innbyr til sunn ettertanke.

http://97-things.near-time.net/wiki/97-things-every-software-architect-should-know-the-book

Legg spesielt merke til: http://97-things.near-time.net/wiki/the-title-of-software-architect-has-only-lower-case-a-s-deal-with-it

Som gir gode innspill til status quo på profesjonen - noe IASA ønsker jobbe for.

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.