Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hva gjør du for å sikre at foreslåtte design oppfyller kravene? Det er ok å ha emergent design for funksjonelle krav, men å få den ikke-funksjonelle / kvalitetskrav riktig er kreves mye mer upfront design. Hvilke teknikker bruker du?

ATAM analysis method

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.