Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ingen vil ha for mye BDUF (Big Design Up Front), men når du har distribuert lag, langvarig prosjekt, outsourced utvikling, eller store komplekse systemer, må det være noe dokumentasjon. Hvor mye er for mye? Hvordan får du den rikige balansen? Hvilken arkitektur views bruker du? Hvordan sikrer du disse dokumentene er vedlikeholdt? Har du bruke ikke-tradisjonelle dokumentasjon (f.eks, blogger, screencasts, whiteboard øyeblikksbilder)?

Documenting Software Architectures. 2nd Edition. Markus Voelter about Software Architecture Documentation. InfoQ Interview.

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.