Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jo mer smidige prosjekter blir, jo mindre design gjøres up-front. Dette fører til at arkitektens rolle nedspilles og kan det være at i neste versjon av arkitektrollen så er oppgavene litt anderledes? Dette temaet kan godt kjøres som en lengre debatt over forskjellige spørsmål, etter ett tankevekkende, kanskje provoserende første innlegg. Mulige spørsmål som det kan være interessant å ta stilling til her kan være f.eks.: - Hvor mye design skal man ta før prosjektet begynner? - Jo mer Just-In-Time design som gjøres, jo mer modulær blir hver design-enhet. Skal slike modulære designer utføres av en arkitekt eller skal det utføres av en utvikler hvor da arkitekten evt godkjenner/samarbeider? - Gitt smidige prosjekters gradvise utvikling av design, er det ønskelig med høyere grad av refaktorering av ikke bare kode men også av arkitekturen? Hvordan refakturer man da arkitekturen? - Er det reelt å tro at vi kan spikre ned all arkitektur før prosjektstart eller er det mulig at man går igang før all arkitektur er på plass og bruker JIT prinsipper på også arkitektur? Evt. hvilke fallgruber finnes her? - Bør kanskje arkitektene fokuserer mer på inspisering av kode og undersøke muligheter for refaktorering av denne underveis i prosjekter enn man kanskje gjør i dag? (Ikke bare kode, men også domenemodeller) - Relatert til dette, teknisk gjeld er ett tema noe som det settes mer og mer fokus på. Er arkitekter flinke til å gjenkjenne og aktivt bekjempe dette? Eller lar vi bare produkteier kjøre på med features? - Er arkitekter flinke nok til å tre ned fra sine pedestaller og jobber mer aktivt blandt uviklerlagene? - Her finnes det garantert mange andre tankevekkende spørsmål som kan hjelpe oss å videreføre arkitektrollen

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.