Skip to end of metadata
Go to start of metadata
IASA Norge engasjerer software arkitekter hver måned i Oslo!

Vi ser alltid etter flere som kan bidra som:

  • Deltager til medlemsmøter med engasjement, innspill, og i diskusjoner
  • Foredagsholdere som deler av sin erfaring
  • Styremedlemmer som hjelper oss å holde IASA Norge levende!

Bli med i dag!

Mere informasjon

Jeg vil informeres om IASA sine aktiviteter fremover

0 people attending
Name Organization
There are no attendees registered for this event.

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.