Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Et annet viktig (om enn ikke like spennende, kanskje) er å ta for seg
"enterprise" Identity, hvor vi kan sammenstille Windows Identity
Foundation, OpenID, eID, bankID, SAML/SAML2 produkter/komponenter

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.
  1. Feb 08, 2011

    Hei.
    Kanskje temaet ikke er så spennende, men det er veldig bra å få fram en type diskusjon/dokumentasjon på hvordan gjøre dette enkelt, og som en del av "plumbing" i applikasjoner. Se på hvordan en Enterprise Arkitekt kan sikre at applikasjonene har en felles SSO strategi, og implementasjon.