Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Unknown macro: {hidden-data}
Unknown macro: {excerpt-data}

<2010-01-13 Johannes.Broadwall>

Foredragsholder Johannes Broadwall
Dato (YYYY-MM-DD) 2010-01-13
Varighet  
Lenke til slides 2010-01-13 Galls lov og erstatningsprosjekt - IASA.ppt

Abstract

"Galls Law: A Complex System That Works Is Invariably Found To Have Evolved From A Simple System That Worked."

Det gamle systemet hadde blitt uholdbart. Leverandøren ga ikke lenger support på maskinvare eller programvare, det var umulig å oppdrive kompetanse for å videreutvikle og det var ikke lenger vedlikeholdbart siden det var så kompleks.

Vi skulle derfor erstatte systemet med et nytt et. Bygget fra bunnen med moderne teknologi. Det burde bli enkelt, siden dagens system er den perfekte kravspesifikasjon. Vi hadde estimert arbeidet til 83 511 timeverk.

Vi ville naturligvis ikke investere store mengder arbeid i det gamle, døende systemet. Og dessuten var det umulig å integrere med. Så vi måtte bygge det nye systemet med all funksjonalitet, og så, en spennende helg om noen år, sette det i produksjon.

Denne planen burde med en gang ringe noen varselbjeller. Hva er egentlig poenget med dette prosjektet? Prosjektet ønsker å videreføre dagens tjeneste med et nytt og moderne system. Og det er billigere måter å gjøre det på.

Presentasjonen bygger på arbeid som jeg og Niklas Bjørnerstedt har gjort i forbindelse med Agile Release Strategies

Slides

You need flash player installed to preview ppt and pdf files

Get Adobe Flash player

Slides (pdf or ppt) attached to this page will be shown automatically using "viewfile".
To show slides from for example slide share use:

{slide-share:url=http://www.slideshare.net/bjornno/bbs-tjueprosent-nosql|align=center}

Name Size Creator Creation Date Comment  
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow 2010-01-13 Galls lov og erstatnings... 877 kB Johannes Brodwall Jan 15, 2010 00:01  
Labels:
presentasjon presentasjon Delete
presentation presentation Delete
year2010 year2010 Delete
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.