Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Unknown macro: {hidden-data}
Unknown macro: {excerpt-data}

<2010-02-18 Ragna.Fossen>

Foredragsholder Ragna Fossen
Dato (YYYY-MM-DD) 2010-03-18
Varighet 40 m
Lenke til slides  
Further reading
 

Abstract

IAM - Identity og Access Management. Vi ser på utfordringer rundt infrastruktur, overlevering og driftssetting. Prosjektleder forventer gjerne at arkitekten håndterer dette, mens arkitekten gjerne overlater oppgaven til prosjektleder.

Slides

Slides (pdf or ppt) attached to this page will be shown automatically using "viewfile".
To show slides from for example slide share use:

{slide-share:url=http://www.slideshare.net/bjornno/bbs-tjueprosent-nosql|align=center}

Name Size Creator Creation Date Comment  
Microsoft Powerpoint Presentation IAM Infrastruktur innføring og over... 3.93 MB Ragna Fossen Mar 19, 2010 13:52 Presentasjon
Labels:
presentasjon presentasjon Delete
presentation presentation Delete
year2010 year2010 Delete
sikkerhet sikkerhet Delete
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.