Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vanlig tjenesteorientert arkitektur fører til at man får sterke avhengigheter mellom de ulike tjenestene: Ordretjenesten må hente data fra kundetjenesten som skal sende en melding videre til pakketjenesten, og alt må være i en stor distribuert transaksjon for å sikre konsistens. Det skalerer dårlig og er vanskelig å vedlikeholde, men er fortsatt den mest nærliggende måten å tenke på kommunikasjon i et distribuert system. Hva gjør vi arkitekter for å hindre at vi bygger flere slike systemer?

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.
  1. Feb 08, 2011

    Det ligger mye psykologi i å endre noe som alle kjenner godt, les: Synkrone kall.
    Tror vi har to viktige momenter som må endres:

    • Utviklerkompetanse, forstå Eventing mm
    • Skape trygghet for at andre arkitekturer fungerer i produksjon, med stor last.