Om IASA

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

IASA står for International Association of Software Architects. Det kunne like gjerne vært International Association for Software Architects. IASA er en organisasjon av og for IT arkitekter. Den ble startet av en rekke IT arkitekter i Texas i 2003 og det viste seg at det var mange arkitekter over hele verden som ønske å finne sammen - og å trekke å hverandre.

 • IASA er en ideell organisasjon, og drives hovedsaklig på frivillig basis
 • IASA drives av arkitekter
  • arkitekten først
  • deretter profesjonen
 • IASA er for alle typer IT arkitekter
  • Infrastrukturarkitekter
  • Virksomhetsarkitekter
  • Løsningsarkitekter
  • Applikasjonsarkitekter
  • Arkitektspirer
 • IASA Ledes globalt og drives lokalt
  • Det er utrolig viktig for IASA å 'tenke globalt, handle lokalt'
 • IASA er teknologi- og leverandøruavhengig
Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.