Presentasjoner

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2010

Page: Bruk av STRIDE metode for sikkerhetsanalyse (ORG: OSWA Norge Wiki) — <2010-02-18 Fornavn.etternavn>
Labels: presentation, presentasjon, year2010
Page: Det intuitivt riktige er ofte feil (ORG: OSWA Norge Wiki) — 13.01.2010 - Niklas Bjørnerstedt
Labels: presentasjon, presentation, year2010
Page: NVE -Bruk av Arbeidsflyt til å Implementere logikk (ORG: OSWA Norge Wiki) — DATO - Shiraz Bhaiji
Labels: presentasjon, presentation, year2010
Page: Realisering av SSO på tvers av applikasjoner og organisasjoner (ORG: OSWA Norge Wiki) — <2010-02-18 Jon.Arild.Tørresdal>
Labels: presentation, presentasjon, year2010
Page: Identity Access Management - infrastruktur, overlevering og driftssettingsplanlegging (ORG: OSWA Norge Wiki) — <2010-02-18 Ragna.Fossen>
Labels: presentasjon, presentation, year2010, sikkerhet
Page: Galls Lov og Erstatningsprosjekter (ORG: OSWA Norge Wiki) — <2010-01-13 Johannes.Broadwall>
Labels: presentasjon, presentation, year2010
Page: Reports on teaching and learning architecture (ORG: OSWA Norge Wiki) — <2010-02-18 Fornavn.etternavn>
Labels: presentasjon, presentation, year2010
Page: Cloud Psychology - hvordan realisere smarte løsninger (ORG: OSWA Norge Wiki)
Labels: presentasjon, architecture, presentation, year2010
Page: Training to become a software architect - Thoughts and reflections (ORG: OSWA Norge Wiki) — 2010-02-18 Erik Drolshammer
Labels: presentasjon, presentation, year2010

2009

Page: 80-20 regelen for prosjektarkitekter (ORG: OSWA Norge Wiki) — 2009.06.24 - Bård Lind
Labels: presentasjon, year2009
Page: 250 Selvbetjente & smidige arbeidsflyter med reell verdi innen 3 år (ORG: OSWA Norge Wiki) — 2009.11.18 - Mads Nissen
Labels: presentasjon, presentation, year2009, slides_missing
Page: På tide å kaste ut relasjonsdatabasen (ORG: OSWA Norge Wiki) — 2009.10.14 - Trond Arve Wasskog
Labels: presentasjon, year2009
Page: BBS 20 prosent NoSQL (ORG: OSWA Norge Wiki) — 2009.10.14 - Bjørn Nordlund og Hans-Petter Vadseth
Labels: presentasjon, year2009
Page: Hva er en BPMS? (ORG: OSWA Norge Wiki) — <Beskrivelsestekst her>
Labels: presentasjon, presentation, year2009
Page: Talks from IASA Geek Cruise (ORG: OSWA Norge Wiki)
Labels: presentasjon, year2009
Page: The responsibility of Getting the Concept Right (ORG: OSWA Norge Wiki) — 2009.04.22 - Jason Baragry
Labels: presentasjon, year2009
Page: Arkitekt - motivator eller regel-leverandør? (ORG: OSWA Norge Wiki) — 2009.04.22 - Bård Lind
Labels: presentasjon, year2009
Page: Det er da ikke så vanskelig (ORG: OSWA Norge Wiki) — 2009.04.22 - Leif Auke
Labels: presentasjon, year2009
Page: What does an architect need to know (ORG: OSWA Norge Wiki) — 2009.04.22 - Børge Hansen
Labels: presentasjon, year2009
Page: Vær-varsom plakaten for arkitekter (ORG: OSWA Norge Wiki) — 2009.04.22 - Johannes Brodwall
Labels: presentasjon, year2009
Page: Skyen som systemplatform (ORG: OSWA Norge Wiki) — 2009.05.28- Totto
Labels: presentasjon, year2009
For å dukke opp her må siden være merket med label 'presentasjon' og 'year2010'.

For å få med en kort brødtekst, legg til {excerpt}brødtekst{excerpt} på den aktuelle siden.

All

Page: 80-20 regelen for prosjektarkitekter (ORG: OSWA Norge Wiki) — 2009.06.24 - Bård Lind
Labels: presentasjon, year2009
Page: 250 Selvbetjente & smidige arbeidsflyter med reell verdi innen 3 år (ORG: OSWA Norge Wiki) — 2009.11.18 - Mads Nissen
Labels: presentasjon, presentation, year2009, slides_missing
Page: Bruk av STRIDE metode for sikkerhetsanalyse (ORG: OSWA Norge Wiki) — <2010-02-18 Fornavn.etternavn>
Labels: presentation, presentasjon, year2010
Page: På tide å kaste ut relasjonsdatabasen (ORG: OSWA Norge Wiki) — 2009.10.14 - Trond Arve Wasskog
Labels: presentasjon, year2009
Page: BBS 20 prosent NoSQL (ORG: OSWA Norge Wiki) — 2009.10.14 - Bjørn Nordlund og Hans-Petter Vadseth
Labels: presentasjon, year2009
Page: Det intuitivt riktige er ofte feil (ORG: OSWA Norge Wiki) — 13.01.2010 - Niklas Bjørnerstedt
Labels: presentasjon, presentation, year2010
Page: NVE -Bruk av Arbeidsflyt til å Implementere logikk (ORG: OSWA Norge Wiki) — DATO - Shiraz Bhaiji
Labels: presentasjon, presentation, year2010
Page: Realisering av SSO på tvers av applikasjoner og organisasjoner (ORG: OSWA Norge Wiki) — <2010-02-18 Jon.Arild.Tørresdal>
Labels: presentation, presentasjon, year2010
Page: Hva er en BPMS? (ORG: OSWA Norge Wiki) — <Beskrivelsestekst her>
Labels: presentasjon, presentation, year2009
Page: Identity Access Management - infrastruktur, overlevering og driftssettingsplanlegging (ORG: OSWA Norge Wiki) — <2010-02-18 Ragna.Fossen>
Labels: presentasjon, presentation, year2010, sikkerhet
Page: Galls Lov og Erstatningsprosjekter (ORG: OSWA Norge Wiki) — <2010-01-13 Johannes.Broadwall>
Labels: presentasjon, presentation, year2010
Page: Talks from IASA Geek Cruise (ORG: OSWA Norge Wiki)
Labels: presentasjon, year2009
Page: The responsibility of Getting the Concept Right (ORG: OSWA Norge Wiki) — 2009.04.22 - Jason Baragry
Labels: presentasjon, year2009
Page: Arkitekt - motivator eller regel-leverandør? (ORG: OSWA Norge Wiki) — 2009.04.22 - Bård Lind
Labels: presentasjon, year2009
Page: Reports on teaching and learning architecture (ORG: OSWA Norge Wiki) — <2010-02-18 Fornavn.etternavn>
Labels: presentasjon, presentation, year2010
Page: Cloud Psychology - hvordan realisere smarte løsninger (ORG: OSWA Norge Wiki)
Labels: presentasjon, architecture, presentation, year2010
Page: Training to become a software architect - Thoughts and reflections (ORG: OSWA Norge Wiki) — 2010-02-18 Erik Drolshammer
Labels: presentasjon, presentation, year2010
Page: Det er da ikke så vanskelig (ORG: OSWA Norge Wiki) — 2009.04.22 - Leif Auke
Labels: presentasjon, year2009
Page: What does an architect need to know (ORG: OSWA Norge Wiki) — 2009.04.22 - Børge Hansen
Labels: presentasjon, year2009
Page: Vær-varsom plakaten for arkitekter (ORG: OSWA Norge Wiki) — 2009.04.22 - Johannes Brodwall
Labels: presentasjon, year2009
Page: Skyen som systemplatform (ORG: OSWA Norge Wiki) — 2009.05.28- Totto
Labels: presentasjon, year2009
Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.