Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Unknown macro: {hidden-data}
Unknown macro: {excerpt-data}

<2010-02-18 Erlend Oftedal>

Foredragsholder Erlend Oftedal
Dato (YYYY-MM-DD) 2010-03-18
Varighet 30 min
Lenke til slides  

Abstract

Mange sikkerhetsmetodikker er basert på vannfall. Skal vi tilpasse dette til smidig, må vi se til verdiene i smidig og sørge for at det vi gjør ikke er i konflikt med disse.

Slides

Name Size Creator Creation Date Comment  
Microsoft Powerpoint Presentation IASA - Sikkerhet og Smidig.pptx 3.73 MB Erlend Oftedal Mar 19, 2010 10:40  
Labels:
sikkerhet sikkerhet Delete
smidig smidig Delete
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.