Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Tema
Husker du vi snakket litt om prosessmennesker, DevOps (tools) og koblingen eller mangelen på kobling til arkitektur....?

Prosessmenneskene ser CD med sine øyne.
DevOps-gjengen ser bare verktøy.
Arkitekturen er "stebarn" i begge leire.

Mange konservative arkitekter vet ikke igang hva de hvilke valg som gjør CD umulig hos seg. (uklar setning - please rephrase)

Mulige formater for å adressere dette:

 • workshop?
 • foredrag?
 • annet?

Denne siden brukes til tankemyldring om og kommentarer til dette temaet og ideene som allerede er avdekket.

Problemstillinger

Smidig og arkitektur

Med smidig-øyne er deler av utfordringen å finne måter å få arkitektur-arbeid med inn i prosessen heller enn å la den være en eksternt regulerende instans.
I og med et ønske om organisering i tverrfaglige team er det interessant å diskutere hva dette innebærer for

 • arkitekter (rolle)
 • arkitektur (aktivitet)
 • arkitektur (resultat)

Et ønske om at teamet skal være selvorganiserende utelukker ikke behovet for teknisk styring (les: governance), og funksjonelle kravstillere fra forr.siden kan ikke forventes å ta ansvar for at tekniske krav ivaretas.

Gir mening å vurdere om måten vi jobber på er mer eller mindre effektiv enn alternativene.
Spesialist vs generalist

En debatt knyttet til dette er absolutt på sin plass, er det egentlig der de største problemene er begravet?
Det er litt for vanlig å lese for mye 'generalist' inn i smidigpostulatet om delt kodebase, for eksempel. Og tverrfaglig team.
Egentlig kan et 5-manns jazz-ensemble være en vel så god modell på et godt fungerende tverrfaglig team. Og der er det liten fare for at bassisten skal forsøke å gjøre pianoets jobb.

Kravet om tverrfaglighet innebærer at all nødvendig kompetanse skal være representert i teamet, ikke at alle i teamet skal beherske alt.
De må bare ikke være avhengig av ekstern kompetanse for å gjøre sin jobb.

På bakgrunn av dette ligger det til rette for en spennende debatt om hvor arkitekter og arkitektur skal høre hjemme i en slik modell.
Og her bør vi passe på å holde rolle og aktivitet og resultat fra hverandre (se over).

DevOps og arkitektur

En observasjon/påstand: CD krever smidig done right.
Det ekskluderer fossefall og ivory tower-arkitekter.
Og medfører at nødvendig arkitekt og driftskompetanse må være tilgjengelig i/for teamet.

Er kontinuerlig produksjon alltid målet? Eller er CD i mange tilfeller "bedre"?

Batche endringer som prodsettes eller flytte enhver endring ut i prod?
@Erik: Sikter du her til forskjellen mellom 'continuous delivery' og 'continuous deployment'? Eller misforstår jeg spørsmålet?

DevOps og sikkerhet

Muligens innenfor scope:
Hvordan sikrer man at sikkerhetshensyn ivaretas tilfredsstillende i et smidig/devops-apparat?
Et konkret eksempel er at en skremmende høy andel av docker-image i offisielle repositories har kjente sårbarheter.

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.
 1. Nov 11, 2015

  DevOps - hvordan jeg gikk fra å ha et par driftere til å ha to team med utviklere for å holde tjenesten kjørende...

  1. Nov 11, 2015

   Flott tittel på en sesjon som kombinerer innlegg og debatt.
   Passe provoserende, passe unøyaktig/urimelig og akkurat passe treffende.