Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Momenter

  • Teknologiske enablere
  • Kultur - hva betyr dette for organisasjonen?
  • Hvordan kan en slik produksjonslu\inje se ut i praksis
  • Hvor ble det av drifterene...

Eksempler

  • Hvordan gjør de store dette?
  • Kontinuerlig produksjon on the cheap...
Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.