Skip to end of metadata
Go to start of metadata

See also [Definition of success - notes] and [How to improve success rate - notes].

Definition of success
 • Who defines success?
  • Different actors have different views on success.
  • Buyer, product owner, user, developer, architect, operations, support
 • When to determine success or failure?
  • When in production?
  • After 1 year? 5 years? 30 years?
  • After end of life?
 • Was the Mongstad project a success?
  • Almost 10 billion (milliarder) NOK in profits in 2004-2008.
  • 9,2 billion NOK devaluations (nedskrivninger) in 2009-2011
  • Statoil is considering all options for the future of Mongstad oil refinery
  • src: aftenposten
How to improve success rate?
 • “The highest-level breakdown of a system into its parts; the decisions that are hard to change; there are multiple architectures in a system; what is architecturally significant can change over a system's lifetime; and, in the end, architecture boils down to whatever the important stuff is.” Src: Patterns of Enterprise Application Architecture, Martin Fowler
  • Decisions that are hard to change... Poor architecture - certain failure?
 • What are the the main factors to put in place early in the project?
 • How to determine which projects to cancel?
  • Early warning signs?
Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.
 1. Apr 26, 2012

  Lund kan få sparken
  Statoil valgte å satse på helt ny teknologi da de planla anlegget for nedkjølt, flytende gass på Melkøya
  utenfor Hammerfest. Valget ble gjort før Helge Lund kom inn som konsernsjef. Men noe er alvorlig galt
  med konstruksjonen av anlegget. Lund har hatt vel tre år på å korrigere kursen i det sjansespillet som
  Statoil ga seg ut på ved å velge åpenbart uferdig teknologi. Kostnadene ved hele Snøhvit-utbyggingen
  er nå beregnet til rundt 60 milliarder kroner, som er nærmere 20 milliarder mer enn opprinnelig planlagt.
  Det tilsvarer 3.5 Mong. En Mong er 6 milliarder kroner, som var kostnadssprekken på Mongstad i 1987 da
  Statoils første sjef, Arve Johnsen og styret måtte gå. Sprekken på Mongstad skyldtes dårlig planlegging,
  tekniske feilberegninger og dårlig prosjektledelse. Det kritiske for StatoilHydro på Snøhvit nå, er at de ikke
  vet hva de skal gjøre. Helge Lund svarte kronisk unnvikende på alle spørsmål fra pressen under resultat-
  presentasjonen for selskapet i går, men fremholdt at de manglet fullstendige data og at det var usikkert
  om feilen på anlegget kunne repareres slik at det blir full drift i 2009. - Selv om jeg overtok langt ute i
  prosessen, er Snøhvit noe jeg blir målt på som konsernsjef hver dag, sier Lund til Aftenposten, som på
  sin side konkluderer med at det kan stå om jobben for Lund hvis anlegget er oppe i full produksjon først
  i 2010. De forsiktige uttalelsene fra Lund kombinert med krangelen med den tyske teknologipartneren
  Linde om hva som faktisk har gått galt, kan tyde på at konsernsjefen også selv ser seg som potensiell
  jobbsøker i et perspektiv på et år eller to. (Kilde: Dagens Næringsliv og Aftenposten 28.02.2008,
  samt egne kommentarer). Utfyllende om Mongstad-skandalen her.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Mongstad_scandal

  http://www.dn.no/energi/article1946257.ece

  http://www.idag.no/ledere-oppslag.php3?ID=1229

  https://simula.no/publications/Simula.simula.904/simula_pdf_file