Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Intro

This page will be used to list presentations created by community members. Use the label presentation to ensure your presentation gets listed here.

Presentation index

Page: 5 reasons to hate architects and how to fix them (ORG: OSWA Norge Wiki)
Labels: presentation, architecture
Page: Even self-organizing teams must have an architect! (ORG: OSWA Norge Wiki) — 2009.06.24 - Bård Lind
Labels: architecture, presentation, year2009
Page: 250 Selvbetjente & smidige arbeidsflyter med reell verdi innen 3 år (ORG: OSWA Norge Wiki) — 2009.11.18 - Mads Nissen
Labels: presentasjon, presentation, year2009, slides_missing
Page: DSLs as Object extensions (KM: System of Systems Architecture)
Labels: presentation
Page: Teknisk gjeld i smidige prosjekter (Cantara)
Labels: presentasjon, year2010, presentation
Page: Hvordan utnytte programvarekompleksitet til din fordel (Cantara)
Labels: presentasjon, architecture, presentation, year2010
Page: Back-to-the-future - Extreme Programming (Cantara)
Labels: year2010, presentation, presentasjon
Page: Bruk av STRIDE metode for sikkerhetsanalyse (ORG: OSWA Norge Wiki) — <2010-02-18 Fornavn.etternavn>
Labels: presentation, presentasjon, year2010
Page: Det intuitivt riktige er ofte feil (ORG: OSWA Norge Wiki) — 13.01.2010 - Niklas Bjørnerstedt
Labels: presentasjon, presentation, year2010
Page: NVE -Bruk av Arbeidsflyt til å Implementere logikk (ORG: OSWA Norge Wiki) — DATO - Shiraz Bhaiji
Labels: presentasjon, presentation, year2010
Home page: Enterprise Domain Repository - Home (Open Source: EDR - Enterprise Domain Repository) — Enterprise Domain Repository (EDR) is a pattern for ensuring you are in control when handling Domain Objects containing data from multiple back-ends.
Labels: presentation, tactic
Page: Realisering av SSO på tvers av applikasjoner og organisasjoner (ORG: OSWA Norge Wiki) — <2010-02-18 Jon.Arild.Tørresdal>
Labels: presentation, presentasjon, year2010
Page: Agile Tragedy - the agile practitioner visits the wine store (KM: Software Development)
Labels: presentation, agile, techniques
Page: Hva er en BPMS? (ORG: OSWA Norge Wiki) — <Beskrivelsestekst her>
Labels: presentasjon, presentation, year2009
Page: HTML 5 Code Camp (Cantara)
Labels: activity, presentasjon, presentation, oslo2012, oslo
Page: Identity Access Management - infrastruktur, overlevering og driftssettingsplanlegging (ORG: OSWA Norge Wiki) — <2010-02-18 Ragna.Fossen>
Labels: presentasjon, presentation, year2010, sikkerhet
Page: Galls Lov og Erstatningsprosjekter (ORG: OSWA Norge Wiki) — <2010-01-13 Johannes.Broadwall>
Labels: presentasjon, presentation, year2010
Page: Nytt i Scala 2.8, ferskt fra scaladays (Cantara)
Labels: year2010, presentasjon, presentation
Page: SOA - et fornuftig gjesp? (Cantara)
Labels: presentasjon, architecture, presentation, year2010, oslo2012
Page: Practical Tips for Rakudo Star (Cantara)
Labels: oslo2012, presentasjon, presentation
Page: Perl - a bit like Ruby, but with a usable object system (Cantara)
Labels: year2010, presentation, presentasjon
Page: Energimerkesystem for NVE (energimerking.no) (Cantara)
Labels: year2010, presentasjon, presentation
Page: Ordrebehandlingssystem for Reinertsen byggherre (Cantara)
Labels: year2010, presentasjon, presentation
Page: Scala og Clojure (Cantara)
Labels: year2010, presentasjon, presentation
Page: Simple Build Tool (Cantara)
Labels: year2010, presentation, presentasjon
Page: Reports on teaching and learning architecture (ORG: OSWA Norge Wiki) — <2010-02-18 Fornavn.etternavn>
Labels: presentasjon, presentation, year2010
Page: Doomed project? Not so fast! (Cantara)
Labels: presentation, presentasjon, year2010
Page: Cloud Psychology - hvordan realisere smarte løsninger (ORG: OSWA Norge Wiki)
Labels: presentasjon, architecture, presentation, year2010
Page: Haskell - Modularity++ (Cantara)
Labels: presentation
Page: The need for Enterprise Pojos (KM: System of Systems Architecture)
Labels: presentation
Page: Service categorization and SOA patterns 911 (KM: Service Oriented Architecture (SOA))
Labels: presentation
Page: Training to become a software architect - Thoughts and reflections (ORG: OSWA Norge Wiki) — 2010-02-18 Erik Drolshammer
Labels: presentasjon, presentation, year2010
Page: Når data krysser grenser (Cantara)
Labels: presentasjon, architecture, presentation, year2010
Page: JigZaw Verktøy (KM: Software Development)
Labels: presentation, ci, maven, test, deployment, mvnprofileexample, tactic
Page: JigZaw Intro (KM: Software Development)
Labels: presentation, ci, test, webtesting, strategy, jigzaw
Page: Robust smidig utvikling - når resultater er viktigere enn religion (KM: Software Development)
Labels: presentation
Page: Finally, an Agile test strategy! (that works) (KM: Software Development)
Labels: test, presentation
Page: Smidig20AtSmidig2007 (KM: Software Development)
Labels: presentation
Page: Filling the glass - finding and choosing the right building blocks (ORG: OSWA Norge Wiki)
Labels: architecture, presentation
Page: Det er flott å være arkitekt (ORG: OSWA Norge Wiki)
Labels: presentation
Page: Min tid er allerede oppbrukt - 5 grep til en enklere hverdag for arkitekter (ORG: OSWA Norge Wiki)
Labels: architecture, presentation
Page: Laws for organizational architects (ORG: OSWA Norge Wiki)
Labels: architecture, presentation
Page: Laws for project architects (ORG: OSWA Norge Wiki) — 2009.06.24 - Stig Lau
Labels: presentation, year2009
Page: EDRMDS - a less is more approach to SOA Master Data Management (Open Source: EDR-MDS a SOA Master Data Management Service) — Service Oriented Architecture is all over us. There seems to be some kind of consensus that one type of SOA services are services that are responsible for the core business objects - and vendors are monitoring and releasing their SOA Data Server products to close the gap. By pioneering the SOA space with EDR, we have gained lots of valuable of experiences of how to solve the Master Data challenges in SOA.
Labels: presentation
Page: OW SOA empowered Shipbrokers (KM: Service Oriented Architecture (SOA))
Labels: presentation, soa
Page: Clojure - The Secret to Success (Cantara)
Labels: presentation
Page: Auto-Taxonomy and Categorization As A Service (ATaCAAS) (KM: System of Systems Architecture)
Labels: presentation

Powerpoint presentations

Name Size Creator Creation Date Comment  
Microsoft Powerpoint Presentation Objectware-SOA_Real_World_DagenIFI.... 3.81 MB Thor Henning Hetland Nov 04, 2008 10:29  
Microsoft Powerpoint Presentation Objectware-Developers_have_always_k... 4.06 MB Thor Henning Hetland Oct 29, 2008 13:38  
PDF File Cost-efficient SOA deployment archi... 347 kB Thor Henning Hetland Oct 29, 2008 13:38  
PDF File 2007_anti-buzz.pdf 808 kB Thor Henning Hetland Oct 29, 2008 13:38  
Microsoft Powerpoint Presentation Objectware-Developers_have_always_k... 4.77 MB Thor Henning Hetland Oct 29, 2008 13:38  
Microsoft Powerpoint Presentation Objectware-The_Value_Of_SOA_Deliver... 1.38 MB Thor Henning Hetland Oct 29, 2008 13:37  

More presentations

[Print/pdf vennling versjon]

To do
Split this up as a label-generated site, with labels for each presentation. Suggested labels:
presentation, v01, v08, v1, level_beginner, level_intermediate, level_advanced, audio, video

[Real World SOA]

 • SOA sett fra den virkelige verden. Diskusjon rundt hvordan tjenester virker i den virkelige verden,
  inkludert Real World Description Language, og se hvordan dette passer inn i WSDL. En øyeåpner
  rundt tankesett og design av tjenester. Lengde: 90-110 min

[SOA Governance]

 • En gjennomgang av hva som er Governance, konkretisert ned i prosesser og eksempler på policies/
  regelsett for utvikling av forskjellige typer tjenester. Lengde: 90 min

Kategorisering av tjenester - hva er en tjeneste?

 • En gjennomgang av fire kategorier tjenester, med diskusjon rundt hvilke krav en stiller til de
  forskjellige typene tjenester, samt hvilke teknologier/platformer som støtter kravene for de
  forskjellige typene tjenester. Lengde: 60 min

[Vurdering av produksjonsplatformer for tjenestebaserte arkitekturer]

 • Gjennomgang av de nye utfordringene man har rundt produksjonsmiljø i en tjenesteorientert
  arkitekturstrategi, inkludert hvordan man aktivt kan bruke forskjellige virtualiseingsstrategier for
  å håntere dependencies og versjonering ved å ta ibruk avanserte OS features. Lengde: 60 min

[Enterprise Domain Repositories og Evolving Service Endpoints]

 • En demystifisering av to kjernemønstre for å håntere integrasjonsutfordringene i tjenesteorienterte
  strategier hvor en har samhandling mellom tjenesteorientert arkitektur og 'standardapplikasjoner'/legacy
  applikasjoner, samt diskusjon rundt bruk og tradeoffs basert på produksjonsatte løsninger på både
  Java og .Net platformen. Lengde: ca 60 min

[Hvilken governence strategi passer min organisasjon]

 • Organisasjoner sliter med å få verdi ut av SOA som følge av utfordringer relatert til governance. Organisasjoner overser ofte at grunnlaget for governance, nemlig lovverket, må være tilpasset de som skal håndheve lovene, og at grunnlovene for tjenestene varierer avhengig av tjenestekategori. Vi redegjør for noen verktøy som hjelper organisasjonen å etablere et sett av policies på riktig nivå som organisasjonen er i stand til å håndheve effektivt.

[Gjennomføring av Governance policies]

 • Bedriften din har bestemt seg for å gjennomføre en SOA arkitekur. For å få full verdi fra dette er det nødvendig med en del grunnleggende rettningslinjer for at en slik arkitektur skal forvaltes og være levedyktig over tid. Organisasjonens gjennomføring bør baseres på insentiver for hvorfor og vise hvilken forretningsverdi en slik policy vil medføre. Denne presentasjonen tar for seg hvilke roller som må identifiseres og gjennomføringsmetoder som kan brukes for å overholde en slik forvaltning.

[Fra Produktfokus til Tjeneste og Domenefokus]

 • "Rett kommunikasjon skaper bedre løsninger". Hvordan gjøre Governance enklere ved å skifte fra Produkt- til Tjeneste- og Domenefokus.

[Pimp My Service]

 • Hva er potensialet i smidig utviklede tjenester som yter god service?

[Microsoft AppPlat Connections presentasjon]

 • Developers have always known how to deliver successful SOA (Real World and contracts)
 • The value of SOA Delivered (Governance)

Including material in all formats and ready abstracts.

[SOA kategorisering och designmönster]

SOA kategorisering och designmönster (Enterprise Domain Respository, Service Assembly, Evolving Service Endpoint)
Vad är för- och nackdelarna med användandet vid implementering av SOA?

[SOA Readiness. Runtime containers]
[SOA Readiness. Governance Intro]
[SOA Readiness. Governing The Design Time]
[SOA Readiness. Governing The Service Lifecycle]
[SOA Readiness. Hva er en tjeneste, tjenesteunivers og tjenestemanifest]
[SOA Readiness. Security Introduction]
[SOA Readiness. Service Endpoints and services in the real world]
[SOA Readiness. Tjenestekategorisering]

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.