Avinor flytider

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Unik identifikator

Offentlig virksomhet (dataeier, datasettprodusent)

Type data (tittel)

Tilgjengelig?

Format

Hvis utilgjengelig: hva slags format ønskelig?

URL til kilde for data

Kostnader (gratis eller evt pris)

Betingelser for bruk

Eks. på viderebruk av data i dag

Ideer til viderebruk (feks en tjeneste)

Mer informasjon

Oppdatert av

Labels:
opendata opendata Delete
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.