Architecture without Enforcement

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

"Architecture without Enforcement" - hur man i Agile klarar sig utan en Chefsarkitekt genom diskussion i stället för diktat

Ett vanligt sätt att sköta arkitektur är att man utser en specifik arkitekt som får det övergripande ansvaret för hur arkitekturen ser ut. På så sätt är det någon som har helhets-bilden så att inget blir fel. I en tillräckligt stor organisation inför man en chefsarktiekt som har det yttersta ansvaret för arkitektur; en person som sällan hinner vara inblandad i det konkreta arbetet utan bidrar med sin insikt genom att sätta upp referensarkitekturer, definiera ramverk och sätta upp kodningsstandarder och andra direktiv.

Samtidigt går detta på tvärs mot det agila idealet om självorganiserande team som har förtroende att lösa sin uppgift - för hur stort förtroende har de egentligen om de måste följa direktiv om hur if-satser ska indenteras, direktiv som de inte har någon kontroll över. Samtidigt, om alla får göra som de vill kan det rimligtvis bara sluta i kaos.

Under denna session studerar vi detta dilemma ur olika vinklar. Vi funderar över var de olika tankarna kommer från, hur de står i konflikt med varandra och hur de kan jämkas samman. Framför allt koncentrerar vi oss på hur organisationer baserade på agile/lean kan lösa dilemmat genom att fokusera mer på arkitekturen än på arkitekten och att tänka mer i banor av diskussion än av diktat.

Dan Bergh Johnsson

Dan is senior consultant, partner, and official spokesperson for Omegapoint AB. He is a domain-driven design enthusiast, a long-time agile fan, and considers himself as part of the software craftsman tradition and the "OOPSLA School" of development. He cofounded the Swedish Domain-Driven Design group DDD Sverige, contributes at http://domaindrivendesign.org/, and often delivers presentations at international conferences. He also shares his love of the craft in his blog, Dear Junior: Letters to a Junior Programmer, which can be found at http://dearjunior.blogspot.com.

Labels:
arkitektur arkitektur Delete
organisation organisation Delete
ledning ledning Delete
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.