Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ta en tidsreise tilbake før "agile" het "agile". Det er over ti år siden Extreme Programming først ble lansert. I motsetning til moderne "touchy-feely" metoder som Scrum, besto XP for ti år siden av 12 teknikker som man måtte bruke på prosjektet for å kunne kalle det et Extreme Programming prosjekt. For ti år siden var disse teknikkene ambisiøse for prosjekter. I dag er de realistiske for mange å innføre. Og man kan oppnå en kjempeeffekt av å innføre dem. Johannes snakker i dette foredraget om verdiene som ga grunnlaget for Extreme Programming og hvordan de 12 teknikkene i den originale beskrivelsen av Extreme Programming hjelper ham på prosjekter den dag i dag.

Speaker: Johannes Brodwall
Johannes er chief scientist i Steria. Han tar et helhetsperspektiv i sine prosjekter for å forstå hvordan et sammensatt bilde av teknologier og fagområder skaper verdi for brukerne av systemet. Johannes organiserer aktiviteter i det fagmiljøet rundt Smidige metoder i Oslo. Hans mest tidkrevende fritidsinteresser er arrangeringen av Oslo XP meetup og den årlige Smidig-konferansen. Han er en gjenganger som foredragsholder i Java- og Smidig-fagmiljøer i Oslo og skriver også om utvikling på sin blog på http://johannesbrodwall.com

Labels:
year2010 year2010 Delete
presentation presentation Delete
presentasjon presentasjon Delete
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.