Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Testkode er i dag like viktig som produksjonskode. Hvorfor skriver du da ikke tester for testene dine?

Det minste du bør gjøre er å sørge for lesbare og solide tester som tåler å bli forvaltet. Denne lyntalen forklarer hvorfor det å bruke Groovy til testkode i Javaprosjekter er en god ide. Kom for å se hvordan Groovy kan hjelpe deg og hvor enkelt det er å komme i gang.

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.