Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Scrum er et maksimalt enkelt rammeverk - og mange lar seg lett forføre; Det kan se ut som en slags oppskrift som bare er å følge, uten å gjøre så mange selvstendige vurderinger underveis. Dette er veldig farlig og antagelig hovedårsaken til at alt for mange organisasjoner sliter med å ta ut gevinsten av Scrum.

Om man benytter Lean tankegangen kombinert med Scrum øker sjansene for å lykkes betraktelig. Lean er både et tankesett og en rekke nyttige verktøy.
Eksempler:

  • "Pull" - ta alltid utgangspunkt i kundens behov og lever små drypp av verdi - i siste liten.
  • "Eliminate waste" - analyser flyten i systemet og jobb systematisk med å identifisere og fjerne flaskehalser, køer, feilretting og annen sløsing
  • "Relentless Improvement" - utnytt korte iterasjoner og hyppige leveranser til å stadig bli bedre
  • Eksempler på verktøy: Value Stream Mapping, Kanban, "5 whys", A3

Speaker: Geir Amsjø
Geir er Norges eneste sertifiserte Scrum Trainer, og har mer enn 20 års erfaring fra produktutvikling innen IT-bransjen i mange ulike roller. De siste 10 årene har han jobbet som konsulent innen prosessforbedring med hovedfokus på innføring av Scrum og Lean. Geir har holdt noen titalls Certified Scrum Master kurs og er en anerkjent foredrags- og kursholder i IT-miljøet i Norge.

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.