Skip to end of metadata
Go to start of metadata

18:15 Velkommen og presentasjonsrunde
Svein-Magnus Sørensen (Oslo Open Data Forum)
Pia Jøsendal (Oslo Semantic Web Meetup)

18:30 Datadrevet oppfølging av politiske løfter
Ingrid Oline Skeide Ødegaard (Holder de ord)

18:55 Pause 5 minutter

19:00 Linked data og konsumering i praksis
David Norheim (Computas)

19:25 Lenket data og spørbare data - er fem stjerner bra nok?
Dr. Martin Giese (Universitetet i Oslo)

19:50 Plenumsdiskusjon - Databruk i Glimt-kalenderen

20:15 Pause 15 minutter

20:30 Etterretning og bygging av kunnskapsbaser
Bernt Bremdal (CognIT)

21:00 Hvordan få frigitt innelåste datasett
Øystein Jacobsen (Fribit)

21:30 [Datavisualisering som dugnad]
Even Westvang (Origo)

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.