Skip to end of metadata
Go to start of metadata

18:15 The Pizza Process
Reidar Husmo

19:00 Pause 15 minutter

19:15 Mission impossible? - A large SharePoint solution without custom code
Thomas Svensen

20:00 Pause 15 minutter

Kulere kart på iOS
Olav Sylthe

[Styring av mikrofonarray på iPad (kort presentasjon og demo)]
Johannes Daleng fra Squarehead Technology deres mikrofonsystem og iPad app.

TDD på iOS (live-koding)
August Lilleaas fra Kodemaker viser bruk av Xcode og iPhone-SDKet til å TDDe innlogging mot Twitter sitt API. Avslutter med et par praktiske tips og tricks for automatisert testing på iOS generelt.

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.