CiA2012Tracks

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • Løpende program blir lagt ut her...
Track 1 Oslo - Forsia Track 2 Finnmark - IASA / Oslo Software Architecture Track 3 Skagerak/Eidsvoll - javaBin Track 4 Helsingfors - Oslo Open Data & Oslo Semantic Web Track 5 Kjøbenhavn - Baksia - Oslo Socially Functional Programmers #OsloSFP

18.15 - 18.25 - Welcome and some info about The Web Rebels Conference
(tickets and stuff!!!)

18.25 - 19.10 - ZombieTDD
Magnar Sveen (in Norwegian)

19.20 - 20.00 - Responsive Design
Wilhelm Joys Andersen (in English)

20.00 - 20.30 - Break

20.30 - 21.10 - [Browser Performance]
Trygve Lie (in Norwegian)

18:15 Velkommen og presentasjonsrunde
Erik Drolshammer

18:30 Architecture without Enforcement
Dan Bergh Johnsson

19:45 Nyere forsknigsresultater som er viktige for arkitekten
Totto

1815 Praktisk bruk av HTTP
Stefan Landrø

1915 REST er ikke RPC for svarte!
Erlend Hamnaberg

2015 Gjør Det Selv Prosessmotor for langtlevende prosesser
Stig Lau

18:15 Velkommen og presentasjonsrunde
Svein-Magnus Sørensen (Oslo Open Data Forum)
Pia Jøsendal (Oslo Semantic Web Meetup)

18:30 Datadrevet oppfølging av politiske løfter
Ingrid Oline Skeide Ødegaard (Holder de ord)

18:55 Pause 5 minutter

19:00 Linked data og konsumering i praksis
David Norheim (Computas)

19:25 Lenket data og spørbare data - er fem stjerner bra nok?
Dr. Martin Giese (Universitetet i Oslo)

19:50 Plenumsdiskusjon - Databruk i Glimt-kalenderen

20:15 Pause 15 minutter

20:30 Etterretning og bygging av kunnskapsbaser
Bernt Bremdal (CognIT)

21:00 Hvordan få frigitt innelåste datasett
Øystein Jacobsen (Fribit)

21:30 [Datavisualisering som dugnad]
Even Westvang (Origo)

18:15 Real-life Node.js. Push-meldinger og nettlesertesting
August Lilleaas

19:15 Apache Solr, og hvordan dette brukes hos finn.no
Helge Jenssen

19:30 C2DM, android push notifikasjoner
Tor-Morten Grønli

19:45 Crash course in Erlang
Reidar Sollid

20:00 - 20:15 Break

20:15 Introduction to ^{Oslo "Socially Functional Programmers" #OsloSFP}
Alf Kristian Støyle

20:30 Clojure - The Secret to Success
Bodil Stokke

21:00 Everyday functional programming - experiences from a real world Scala project
Ellen Weber

21:30 Haskell - Modularity++
Vidar Holen

.

Track 6 Stockholm - NNUG (Norwegian .NET User Group) og SQL Server User Group Norway Track 7 Bergen/Kristiania - Norwegian SharePoint Community (NSC) og CocoaHeads Oslo Track 8 Telemark - XP Meetup Track 9 Lofoten - Oslo Groovy Meetup

[Semantic Web and the Value of Structured Data in CMS systems]
Ole Gulbrandsen

[C# 5.0 await/async – Asynkronitet direkte i språket]
Ole Andre Johansen

Presenting OLAP-data using CUBE functions in Excel for fun and profits
Erik Flateby, Flateby Consulting

Analysis Services er nå to ulike tjenester, hvilken skal jeg benytte?
Tommy Strandvold, Platon

18:15 The Pizza Process
Reidar Husmo

19:00 Pause 15 minutter

19:15 Mission impossible? - A large SharePoint solution without custom code
Thomas Svensen

20:00 Pause 15 minutter

Kulere kart på iOS
Olav Sylthe

[Styring av mikrofonarray på iPad (kort presentasjon og demo)]
Johannes Daleng fra Squarehead Technology deres mikrofonsystem og iPad app.

TDD på iOS (live-koding)
August Lilleaas fra Kodemaker viser bruk av Xcode og iPhone-SDKet til å TDDe innlogging mot Twitter sitt API. Avslutter med et par praktiske tips og tricks for automatisert testing på iOS generelt.

18:15 Smidig Coaching

For deg som ønsker å jobbe på smidige team som faktisk fungerer!

Geir Amsjø og Sergej Dmitriev

18:15 Roll Your Own Lisp, i Groovy, på under 45 minutter
Sten Morten Misund-Asphaug

19:00 Pause 15 minutter

19:15 Getting Groovy on the Web and Desktop
Andres Almiray

20:00 Pause 15 minutter

20:15 Bedre tester med Groovy
Odin Standal

20:30 Groovy Collections
Trygve Amundsen

21:00 Pause 15 minutter

21:15 Grails på VMware Cloud Foundry
Nils Magnus Larsgård

21:30 Gradle vs Maven - Incremental build shootout
Magnus Rundberget

Rom:

  • 3 Scandinavia saler
  • 5 Norgessuiter
  • Telemark
Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.