Communities in action 2011

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Invitasjon

Communities in Action arrangeres 22.03.2011 på Radisson Blu (SAS hotellet, Holbergsplass). Vi har samlet et meget sterkt felt av fagmiljø til en kveld fylt med spennende faglige presentasjoner og faglig mingling. Det vil være foredrag om IT-arkitektur, sikkerhet, smidig prosjektgjennomføring, teknologitrender, m.m. Communities in Action arrangeres for andre gang i år, og er et initiativ fra FriProg senteret, GoOpen og Cantara. Hovedformålene er å synliggjøre bredden i Oslo-miljøet, skape en arena hvor fagfolk med forskjellig bakgrunn møtes, og bidra til rekruttering til miljøet. I 2010 deltok 500 deltakere på konferansen.

Communities in Action(CiA) is a Community Event where several software development Communities gather at the same venue to host an evening with lots of exciting technical sessions, experience sharing, open discussions and networking. The main goal of CiA is to show the entusiasm, knowledge and strengths of the Communities. CiA is hosted by Cantara on behalf of Norwegian Software Development Communities. CiA 2010 was a great success with 7 parallel track by seven different Communities, housing over 500 participants.

Pris: Gratis

Meld meg på CiA 2011

Detaljert agenda: https://wiki.cantara.no/display/PE/Program+CiA+2011

Tid Hva Hvor
16:30-17:30 Enkel servering: Fingermat Mingleområdet
17:30-19:30 Parallellsesjoner Norgessuiter, Scandinavia Ballroom
20:00-21:00 The Grand Panel: Great stories from great Open Source Communities SScandinavia Ballroom
21:00-00:00 Mingling Summit bar

Communities med foredrag:

 • javaBin Norge (Java)
 • IRB (Ruby)
 • Oslo Coding dojo
 • XP-meetup (Smidig utvikling)
 • Framsia (Frontend)
 • Makers (Hackerspace)
 • Cocoaheads (iOS, Mac)
 • NNUG (Norwegian .NET User Group)
 • OWASP Norge (Web app security)
 • Oslo Open Data Forum
 • Oslo Semantic Web Meetup

Twitter buzz

Could not retrieve http://search.twitter.com/search.atom?q=%23CiA2011&since=2011-01-01 - Page not permitted. Gone

Om Communities in Action

Cantara

Cantara er arabisk for bro, og det er som brobygger Cantara søker å skape verdi. Formålet er å styrke norsk programvareutvikling, og vi samarbeider med relevante aktører innenfor offentlig sektor, akademia, IT-bransjen og brukerorganisasjoner. Cantara skal fasilitiere et bredt spekter av kompetansebyggende aktiviteter og prosjekter. Cantara er en ideell organisasjon som er heleid av Stiftelsen for fremme av programvareutvikling i Norge.

Vårt motto er:

Mature and empower Norwegian software development.

javaBin
javaBin er en non- profit, uavhengig organisasjon. Formålet er å fremme java kompetanse blant medlemmer, medlemsbedrifter og markedet. javaBin har hovedkontor i Oslo, med undergrupper i Stavanger, Bergen, Trondheim og på Sørlandet. I 2010 hadde gruppen over 2000 medlemmer fra over 210 firmaer

IRB
IRB - Interactive Ruby - samler de som jobber med og er interessert i Ruby i Oslo-området. IRB har møter en gang i måneden: annenhver gang med grunnleggende temaer og annenhver gang med viderekomne temaer.

Makers
Makers er et nyoppstartet hackerspace i Oslo. Et hackerspace er et fysisk sted hvor folk med felles interesser kan møtes, sosialisere, dele kunskap og gjennomføre sine prosjekter. Ta med ditt eget eller bli med på et større! Stikkord er robotikk, elektronikk, kunst, programmering, teknologi og moro.

Mer info på http://makers.no

OWASP Norge
The Open Web Application Security Project (OWASP) is a 501c3 not-for-profit worldwide charitable organization focused on improving the security of application software. Our mission is to make application security visible, so that people and organizations can make informed decisions about true application security risks. Everyone is free to participate in OWASP and all of our materials are available under a free and open software license.

Oslo Lean Meetup
I uformelle omgivelser samles fagfolk som er interessert i Lean og Smidig systemutvikling. Oslo Lean Meetup er stedet for erfaringer fra prosjekter og innsikt i Lean og annet som vi syns er interessant. Foredragsholdere er både lokale helter og internasjonale størrelser.

Semantic Web Meetup
Semantic Web Meetup er et forum for deg med teknisk interesse for semantisk web standarder eller deg som ønsker å lære mer om hva det er. Vi vil bruke erfaren kunnskap og nyvunnet nysgjerrighet til å problematisere og utfordre hverandre på løsninger, muligheter og utfordringer med workshops, offsite møter og korte presentasjoner. Utforsk potensiale sammen med andre semantisk web entusiaster, nye og erfarne, fra mange virksomhetsområder og få med oss eksperter på veien. Kanskje vi også kan dra og besøke de andre meetupene i Europa!

Oslo XP-meetup
XP meetup er et uformelt forum for erfarenhetsutbytte mellom mennesker som er interessert i smidig utvikling og extreme programming. Sammenkomster arrangeres cirka en gang per måned og er åpne for alle. XP meetup drives på frivillig basis og er ikke knyttet til noen kommersiell organisasjon.

Framsia
er en norsk brukergruppe for teknisk frontend. Hvis du interesserer deg for utvikling basert på åpne web-standarder som JavaScript, CSS, HTML, SVG og lignende teknologier relatert til nettlesere, så er Framsia gruppen for deg! Framsia holder regelmessige meetups med både norske og internasjonale talere, med sterkt fokus på både faglig kvalitet og sosial hygge.

CocoaHeads
CocoaHeads Oslo er navnet på en gruppe mennesker i og rundt Oslo-området som liker å programmere i Apple's Cocoa og Cocoa Touch rammeverk, samt andre relevante teknologier.
Vi møtes ca en gang i måneden, hvor vi diskuterer og presenterer temaer rundt dette.

Vi som er medlemmene er både nyskjerrige nybegynnere, samt gamle ringrever som har utviklet på Apples plattform(er) i lengre tid. Informasjon om CocoaHeads Oslo og møtene våre finner du her: http://www.meetup.com/CocoaHeads-Oslo

NNUG
Tanken om å etablere et .NET brukergruppe i Norge ble luftet for deltakere på MSDN seminarer og WinCity våren 2001. Responsen var god og i august 2001 ble det etablert en web-site, www.nnug.no.

Det første møtet ble arrangert 30. oktober 2001 i Oslo. Invitasjon gikk ut til alle som da hadde registrert seg på NNUG og via Microsofts MSDN mailliste. 60 personer møtte. Det var tre faglige presentasjoner av personer som har jobbet med .NET. Etter den faglige delen var det en plenumsdiskusjon om hva .NET skal gjøre. Følgende kom da bl.a. opp:

Pub-kvelder
Lukkede diskusjonsgrupper på websiten
Sette sammen et styre for NNUG
Flere brukergruppemøter
Alle som var interessert i å være med å drive NNUG videre ble invitert til å melde seg. 4 personer gjorde dette og det ble etablert et styre for NNUG.

Siden da har det vært kjørt mange brukergruppemøter, og mange har registrert seg som medlemmer.

Oslo Open Data Forum
Open Data Forum er en tverrfaglig møteplass for alle som er interesserte eller engasjerte i arbeidet rundt åpning av data for å muliggjøre gjenbruk og utløse samfunnsnytte. I dette krysningspunkt kan teknologer, samfunnsvitere, dataeiere, politikere, jurister, lobbyister og journalister møtes på nøytral grunn for å utveksle kompetanse, idéer, muligheter og erfaringer med tilrettelegging og bruk av åpne data i Norge og internasjonalt. Dette er et sted hvor du både finner folk med kreative tekniske løsninger og kan ta de dype prinsipielle diskusjonene følger rundt rettigheter og bruk av åpne data.

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.