Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vi har laget et system for NVE for energimerking av bygninger. Dette er basert på informasjon som brukerne oppgir. Attest fra dette systemet skal brukes ved salg og utleie av boliger.

Systemet har integrasjon med Altinn, MinID og Mattrikkel. Det brukes flere MS teknologier: ASP.Net, Windows Workflow, WCF, SharePoint Excel Services, SQL Server med Reporting Services.

Vi bruker Excel Services som beregningsmotor, systemet kan importere alle grunnlags data fra Excel ark. All grunnlags data legges inn i biblioteker som er versjonert.

Speaker: Shiraz Bhaiji
Shiraz jobber i EDB Consulting Group.

Labels:
year2010 year2010 Delete
presentasjon presentasjon Delete
presentation presentation Delete
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.