Geek Cruise I, February 2009 - Developer guide to serveriside productivity

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

..med skallet isse og Siebel i blikket..

Målsetninger

Etablere retningslinjer for hvordan man skal velge teknologi i forskjellige case.

Lyntaler

Diskusjoner

Analysemodeller

Cases

Labels:
geekcruise geekcruise Delete
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.