Gradle vs Maven - Incremental build shootout

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dersom du har jobbet på et multiprosjekt har du sikkert ønsket deg inkrementell bygging.
Når du sjekker ut siste endringer fra VCS har du bare lyst til å bygge de prosjektene som faktisk trenger å bygges på nytt.
Når du endrer noen filer i et subprosjekt, ønsker du bare at dette prosjektet og de som avhenger av det skal bygges.
Bygging av et subprosjekt består av flere steg (kompilere, samle sammen ressurser, lage jar/war/zip e.l, kompilere tester, teste osv).
Hadde det ikke vært smart dersom bare de stegene som behøver å kjøre ble kjørt, basert på de endringer som er gjort siden sist du bygde ?

Dersom din oftest brukte byggekommando inkluderer stegene "clean install" har du antageligvis gitt opp drømmen om inkrementell bygging.
Men sånn skal det jo ikke å være !

I dette foredraget møtes Gradle og Maven til shootout i inkrementell bygging.

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.