Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vi opplevde for høy feilrate grunnet for høy kompleksitet i en av releasene våre. Dette fikk oss til å ta grep for å redusere kompleksiteten og dermed også feilraten og Time To Market. Lyntalen beskriver problemet og løsningen vi innførte for å hjelpe på dette.

Speaker: Vidar Moe
Vidar har mange års erfaring fra systemutviklingsprosjekter hos Norges største kunder, nå senest SpareBank 1. Hans hovedinteresser er programvarekvalitet, smidig utviklingsmetodikk og arkitektur. Vidar er også en ivrig lean-evangelist. Han mener at ærlighet og åpen kommunikasjon er de viktigste suksessfaktorene for å lykkes med utviklingsprosjekter.

Labels:
presentasjon presentasjon Delete
architecture architecture Delete
presentation presentation Delete
year2010 year2010 Delete
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.