Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Scala Actors er et bibliotek som muligjør meldingsdrevet arkitektur på
JVM'en. Foredraget vil gi eksempler på hvordan Scala Actors kan brukes
og hvorfor actors kan gjøre flertrådsprogrammer enklere, raskere og
mer robuste.

Speaker: Espen Berger
Espen Berger jobber til daglig med produktutvikling i TANDBERG og skriver kode og jobbber med arkitektur. De siste 5 årene har han jobbet med asynkrone og eventdrevne systemer i C#, Java og Scala.

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.