Invitasjon til Communities in Action 2010

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Invitasjon

Communities in Action arrangeres 10.05.2010 på Radisson Blu (SAS hotellet, Holbergsplass). Vi har samlet et meget sterkt felt av fagmiljø til en kveld fylt med spennende faglige presentasjoner og faglig mingling. Det vil være foredrag om IT-arkitektur, sikkerhet, smidig prosjektgjennomføring, teknologitrender, m.m. Communities in Action arrangeres for første gang i år, og er et initiativ fra Cantara. Hovedformålene er å synliggjøre bredden i Oslo-miljøet, skape en arena hvor fagfolk med forskjellig bakgrunn møtes, og bidra til rekruttering til miljøet. Vi forventer 200-400 deltakere på konferansen.

Communities in Action(CiA) is a Community Event where several software development Communities gather at the same venue to host an evening with lots of exciting technical sessions, experience sharing, open discussions and networking. The main goal of CiA is to show the entusiasm, knowledge and strengths of the Communities. CiA is hosted by Cantara on behalf of Norwegian Software Development Communities. At CiA 2010 was a great success with 7 parallel track by seven different Communities, housing over 500 participants.

Agenda:
18:00 - 18:30 Mingling
18:30 - 20:30 Program - parallellsesjoner
20:30 - 21:30 Mingling, mat og drikke.
21:30 - 23:00 Un-conference for de som ønsker det, sosialt for resten.

  • Pris: Free, as in beer

Påmelding innen 9. Mai

Communities med foredrag:

  • IASA Norge (IT arkitektur)
  • NNUG (Norwegian .NET user Group - Microsoft)
  • XP-meetup (Smidig utvikling)
  • OWASP (Sikkerhet i softwareprosjekter)
  • Oslo.pm (Perl utvikling)
  • C++ Meetup (C++ utvikling)
  • scalaBin (Scala, tilknyttet javaBin)

Twitter buzz

Could not retrieve http://search.twitter.com/search.atom?q=%23CiA2010&since=2010-04-01 - Page not permitted. Gone

Om Communities in Action

Cantara

Cantara er arabisk for bro, og det er som brobygger Cantara søker å skape verdi. Formålet er å styrke norsk programvareutvikling, og vi samarbeider med relevante aktører innenfor offentlig sektor, akademia, IT-bransjen og brukerorganisasjoner. Cantara skal fasilitiere et bredt spekter av kompetansebyggende aktiviteter og prosjekter. Cantara er en ideell organisasjon som er heleid av Stiftelsen for fremme av programvareutvikling i Norge.

Vårt motto er:

Mature and empower Norwegian software development.

IASA Norge

IASA står for International Association of Software Architects. Det kunne like gjerne vært International Association for Software Architects. IASA er en organisasjon av og for IT arkitekter. Vårt mål er å skape verdier for hverandre og å gjøre IT arkitektur til en fullverdig profesjon med en solid kunnskapsdatabase og kvalitetskontroll. Vi benytter en lang rekke midler for å tilføre verdi til den enkelte arkitekt.

NNUG

Norwegian .NET User Group - NNUG - er en uavhengig brukergruppe for utviklere som jobber med Microsofts .NET teknologier. Formålet med NNUG er å utveksle erfaringer om .NET, gi råd og fokusere på best practises. Målgruppen for NNUG er utviklere og arkitekter.

Oslo XP-meetup

XP meetup er et uformelt forum for erfarenhetsutbytte mellom mennesker som er interessert i smidig utvikling og extreme programming. Sammenkomster arrangeres cirka en gang per måned og er åpne for alle. XP meetup drives på frivillig basis og er ikke knyttet til noen kommersiell organisasjon.

OWASP

The Open Web Application Security Project (OWASP) is a 501c3 not-for-profit worldwide charitable organization focused on improving the security of application software. Our mission is to make application security visible, so that people and organizations can make informed decisions about true application security risks. Everyone is free to participate in OWASP and all of our materials are available under a free and open software license.

Oslo.pm

Oslo Perl Mongers er en faglig-sosial forening for alle som er interessert i programmeringsspråket Perl og alle de oppgavene som språket (med CPAN i ryggen) kan løse. Oslo.pm er samlepunktet for Perl-folk i Oslo-regionen, og har i den rollen arrangert månedlige møter siden 2002, to konferanser og flere Hackathons. Oslo.pm er en del av et internasjonalt nettverk på mer enn 250 Perl Mongers grupper spredt over flere kontinenter. Vi er en nokså sosial gjeng, og tenker å avlive noen myter om Perl i løpet av kvelden på CiA.

C++ Meetup

Oslo C++ Users Group (ocppug.org) is a group of enthusiasts that meet a couple of times a year to discuss and broaden our knowledge of this extremely powerful programming language and related technologies. In particular we will focus on C+0x, Boost, and advanced features of the C+ language.
If you have a solid background in C++, and if you are willing to share your knowledge and learn from others, then please sign up. You will be a valuable member of our meetup group.

scalaBin

ScalaBin user group are for all programmers interested in the language Scala (http://www.scala-lang.org). The members are interested in scala's hybrid approach to object-orientation and functional programming, actor based programming for concurrent problems and hot to get the most out of existing Java code and new Scala code in real projects. ScalaBin is a subgroup of JavaBin.

Profilpartnere: NDC, Programutvikling, Tandberg, Bouvet

Labels:
activity activity Delete
oslo2012 oslo2012 Delete
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.