Invitasjon til deltakelse i arbeidsgruppen for utviklerhuset

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Invitasjon til deltakelse i arbeidsgruppe for utformingen av utviklerhuset i Oslo.

Cantara er arabisk for bro, og det er som brobygger Cantara søker å skape verdi. Formålet er å styrke norsk programvareutvikling, og vi samarbeider med relevante aktører innenfor offentlig sektor, akademia, IT-bransjen og brukerorganisasjoner. Cantara skal fasilitiere et bredt spekter av kompetansebyggende aktiviteter og prosjekter. Cantara er en ideell organisasjon som er heleid av Stiftelsen for fremme av programvareutvikling i Norge.

Et av de største og viktigste oppgavene for Cantara i 2010 vil være å gå i bresjen, sammen med andre interessenter, for å etablere et samlingsted for brukerorganisasjoner og aktivitet for utviklere i Oslo. Vi ser for oss et ca 1000 kvm stort lokale med plass til medlemsmøter opp til ca 150 personer, mingleområde, servering og gode prosjektrom. Vi har fått mange signaler og ønsker om et slikt sted, både for å gjøre det enklere for folk å arrangere medlemsmøter og andre eventer, men også som et samlingspunkt for engasjerte fagfolk, enten de ønsker å diskutere teknologi og fag, eller jobbe sammen med forskjellige open-source prosjekter eller andre fagaktiviteter. Lokalet skal være gratis for brukerorganisasjoner.

Vi har allerede igangsatt arbeidet, og har allerede sett på endel lokaler og avtalt møte med Olav Thon. Vi er klar over at andre miljø jobber med lignende initiativer, og vi håper at vi kan samles om et felles prosjekt.

For å sikre at utviklerhuset blir den suksessen vi håper på, så ønsker vi å invitere dere med i den uformelle arbeidsgruppen som jobber med krav, design og operasjonalisering av utviklerhuset og som aktivt prioriterer muligheter opp mot hverandre der vi ikke klarer å få "i pose og sekk".

Arbeidet vil foregå hovedsaklig on-line, via en felles prosjektwiki, men vi ser også for oss å ha bi-ukentlige samlinger for å holde aktivitetsnivået og forankringen oppe.

Er dette noe for deg/dere, så send oss en mail på styret@cantara.no, så gir vi deg tilgang til prosjektwikien og inviterer deg/dere til oppstartsmøtet i arbeidsgruppen.

På vegne av Cantara,

Stein, Carl, Tobias og Totto.

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.