Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Gjennomgang av praktisk bruk av linked data vist gjennom EU-prosjektene SEMICOLON og Planet Data.
Presentert av David Norheim fra Computas.

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.