Nyere forsknigsresultater som er viktige for arkitekten

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nyere forsknigsresultater som er viktige for arkitekten

Format Presentation and dialogue
Target audience Decisionmakers in software development
Duration 90 minutes (435+45) - refreshments served

I denne presentasjonen vil vi ta frem endel nyere (publisert og ikke-publiserte) forskningsresultater og diskutere årsakssammenhenger og hvordan dette bør påvirke de valgene man står ovenfor som arkitekt (og som prosjektleder/seniorutvikler..). Foredragsholderen garanterer at deltakerene etter gjennomgangen vil se hverdagen sin i et anderledes lys, og være i bedre stand til å gjøre riktige valg.

Noen elementer/korrelasjoner som vil bli diskutert

  • kobling mellom teknologivalg - erfaring og kvalitet
  • kobling mellom ferdigheter - erfaring med fokus på standardavvik
  • senior-paradokset
  • koblingen mellom "gode" versus "årlige" systemer og erfaring

Bio

CTO at FreeCode AS. A community guy, devoted to sharing knowledge and building great communities and value in software systems. Opinionated Sun Java Champion, leader of IASA Norway, founder of Cantara AS and former president of the very successful Norwegian JUG javaBin and the great JavaZone Conference. Member of the Advisory Board of java.net. Speaker on several conferences including JavaZone, JavaONE, CommunityONE, XP-conference, Microsoft Application Platform, Smidig, OMG Information Days, the Software conference and various others.
With over 30 years of professional programming experience spanning quite a few programming languages he has contributed in both international and domestic projects in various roles, including manager, project leader, technology mentor, software architect, lead developer, technology strategist and trainer.

Disclaimer

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.