Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vi kommer til å gå gjennom noen av de nye tingene man nå kan gjøre med Scala som Named and default arguments, @Specialized, Package objects, Implicit parameters, Improved anotations, Continuations, bedre mulighet for compiler integrasjon og mye mer. Vi skal ta for oss de språkendringene som vi mener er mest interessante og vise noen kodeeksempler på hva de innebærer. Vi vil også viderefortelle hvordan mange av disse tingene fungerer under panseret, siden konferansen i stor grad var førstehåndsfortellinger fra de phd. studentene som har laget dem.

Aslak og Torbjørn var i april pilegrimsreise til Scalas fødested, for og finne seg selv gjennom nye uttrykksmåter. Ferden gikk med tog, båt og bil gjennom Europa til Oraklet Odersky på EPFL i Lausanne

Speaker: Aslak Johannessen
Aslak Johannessen jobber til daglig i BEKK. Han trives best når han får bruke riktig språk til riktig oppgave helst flere om gangen, for øyeblikket er det C#, .NET 4.0 og ruby on rails.

Speaker: Torbjørn Vatn
Torbjørn Vatn jobber i BEKK og jobber mest med back-end java. Har planer om å blande inn litt Scala i miksen snart.

Labels:
year2010 year2010 Delete
presentasjon presentasjon Delete
presentation presentation Delete
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.