Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Reinertsen bestillingssystem skal hjelpe kunden å få kontroll over bestillinger og forpliktelser den har gjort i forhold til sine leverandører og sine kunder.
Brukergrensesnittet er rollestyrt og intuitivt.

Oslo kommune som den største kunden på Østlandet har satt krav ovenfor Reinertsen for å skaffe oversikt over varer og tjenester brukt på byggeprosjekter.

Systemet skal på sikt integrere med økonomi systemet for å sikre at arbeidsflyt og arbeidsprosesser er fulgt opp i alle ledd.

Speaker: Adis Delalic
Adis jobber i EDB Consulting Group.

Labels:
year2010 year2010 Delete
presentasjon presentasjon Delete
presentation presentation Delete
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.