Plenumsdiskusjon - Databruk i Glimt-kalenderen

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Plenumsdiskusjon rundt følgende tema:
Vi får en kort presentasjon av Glimt.com og diskuterer rundt hvordan slik innsamling av data kan brukes av glimt samt muligheter for frigiving og bruk hos tredjeparter.

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.