Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Agenda, tirsdag 22/3-2011

16:30 - 17:30 Enkel bevertning

17:30 - 19:30 Parallellsesjoner

Navn på rom gruppa er i parantes bak gruppas navn

Stockholm, Helsingfors og København er de store rommene som har inngang fra expoområdet.
Eidsvoll, Telemark, Bergen og Christiania har inngang fra gangen til høyre for expoområdet
Frogn Ligger ut mot gaten, på samme side som du kom inn, til høyre for inngangen.
Holberg er en resturant. Inngang fra Lobby eller fra Expoområdet.

javaBin (Telemark) Kode kata (Stockholm) XP meetup (Helsingfors) Framsia (København) Makers (Bergen) Cocoaheads(Eidsvoll) NNUG(Holberg) OWASP (Christiania) Oslo Open Data forum / Oslo semantic web (Frogn)
Hva er nytt i Android 3.0 - Honeycomb
Øyvind Løkling

Kom i gang med Mule ESB 3.1
Jan-Erik Carlsen
Knut-Bjørnar Wålberg

6 måneder med Scala og Lift
Kristian Nordal

Hvordan vi klarte oss uten Spring, dependency injection i Scala
Alf Kristian Støyle
Minesweeper

Javascript
Thomas Kjeldahl Nilsson

Perl 6
Carl Mäsak

Java
Johannes Brodwall

Ruby
Ole Morten Amundsen
Visjon om Extreme Delivery
Johannes Brodwall

Extreme delivery i bring.no
Ole Christian Rynning

Hvordan lykkes med innføring av lean og kontinuerlig forbedring?
Stein Utstumo
Brukertilgjengelighet
Andreas Cederbom og Johan Kling

PhoneGap; hvordan jeg sluttet å bekymre meg og begynte å like javascript
Audun Kjelstrup

Om CSS, hvor vi kommer fra og hvor vi går
Håkon Wium Lie
What is a hackerspace and why is it awesome?
Karin Kosina
Eivind Syvertsen

Inngangsporten til hardware hacking - En introduksjon til Arduino
Hans-Petter Fjeld

Vanlig medlemsmøte med mekking. Sving innom
Alle
Building the first iPhone prototype of the Spotify client
Leo Giertz

From Silicon Valley to Scandinavia
John Chang

An alternative to SplitViewController for the iPad
Andreas Hage

Show and tell MacOsx app: "Squarehead"
Johannes Daleng
Design Principles for Developers: A Brain-Wiring Approach (NB starter 18:35)
Billy Hollis
Domain Driven Security Code Kata
Dan Bergh Johnsson

Sikker browsing
Ståle Pettersen
Jøran Lillesand
Erlend Oftedal
Semantisk vær og åpne geodata
Erik Bolstad

Om åpne data og Semantisk Web
Svein-Magnus Sørensen og Pia Jøsendal

Informed Individual - forbrukermakt gjennom åpne data
Øystein Jakobsen

Lenka.no - Åpent lenkesamfunn
Kjetil Kjernsmo

Realisering av linkedgeodata med sem-web standarder
Frode Roxrud Gill

Semantisk vær og åpne geodata
Erik Bolstad

Om åpne data og Semantisk Web
Svein-Magnus Sørensen og Pia Jøsendal

Informed Individual - forbrukermakt gjennom åpne data
Øystein Jakobsen

Lenka.no - Åpent lenkesamfunn
Kjetil Kjernsmo

Realisering av linkedgeodata med sem-web standarder
Frode Roxrud Gill

20:00-21:00 Paneldebatt

GoOpen 2011 inviterer til The Grand Panel - en uformell paneldiskusjon om Open Source community building. CiA deltagere er velkommen, men det er begrenset plass!

21:00 --> Mingling i Summit bar

Abstracts og bio

javaBin

Hva er nytt i Android 3.0 - Honeycomb
Vi ser på Android 3.0 og hva som er nytt for utviklere og sluttbrukere. Det blir en gjennomgang av nye funksjoner, med fokus på hvordan bygge applikasjoner tilpasset tablets.
Øyvind Løkling

Kom i gang med Mule ESB 3.1
Mule ESB er verdens mest brukte Open Source Enterprise Service Bus (ESB), og har nylig blitt sluppet i versjon 3.1. I denne sesjonen gis det en praktisk innføring til Mule 3.1. Jan-Erik og Knut Bjørnar vil gå gjennom arkitekturen til Mule, og vise hvordan man kommer i gang med Mule 3.1 gjennom kodeeksempler og en demonstrasjon.
Jan-Erik Carlsen og Knut-Bjørnar Wålberg

6 måneder med Scala og Lift
Etter to prosjekter med Scala og Lift, sitter vi igjen med mange gode, og noen ikke fullt så gode erfaringer. Denne sesjonen er en erfaringsrapport som tar for seg en del av våre inntrykk etter 6 måneder med et nytt språk, paradigmeskifte, og et annerledes web-rammeverk. Vi skal dekke en miks av tekniske og ikke-tekniske detaljer rundt Scala og Lift, triksene som er brukt, læringskurven, og noen av fallgruvene vi gikk i. Har det gitt verdi? Det har ihvertfall vært veldig gøy.
Kristian Nordal

Hvordan vi klarte oss uten Spring, dependency injection i Scala
I Scala trenger du ikke å bruke dependency injection (DI) rammeverk, da språket selv har mekanismer for dette. Jeg skal vise hvordan vi brukte språket på en litt avansert måte for å få til DI og andre tjenester som man vanligvis får av rammeverk som Spring.
Alf Kristian Støyle

Kode kata

Kodekataer i 4 språk.
Ole Morten Amundsen har på vegne av IRB organisert et samarrangement mellom flere av de deltakende fagmiljøene på Communities in Action 2011: Fire prepared katas kjørt i serie med samme oppgave, men forskjellige språk og utøvere.

Kataen som kjøres er minesweeper:
Javascript, Thomas Kjeldahl Nilsson
Perl, Carl Mäsak
Java, Johannes Brodwall
Ruby, Ole Morten Amundsen

Oslo Coding Dojo tilrettelegger arrangementet og står for rammene, mens deltakere fra framsia, Oslo Perl Mongers, OsloXP og IRB står for kodingen.

Alle interesserte er hjertelig velkommen, for å se katagjennomføring i kraftig varierende språk, sosialisere med andre fagmiljø og spre det gode ord om coding dojos.

XP meetup

Visjon om Extreme Delivery
Johannes Brodwall

Extreme delivery i bring.no
Ole Christian Rynning

Hvordan lykkes med innføring av lean og kontinuerlig forbedring?
Stein Utstumo

Framsia

PhoneGap; hvordan jeg sluttet å bekymre meg og begynte å like javascript
Mobile applikasjoner er noe alle skal ha om dagen og vi utviklere møter en flora av SDKer og properitære språk i floraen av enheter. Ved å benytte åpne webstandarder er det fullt mulig å utvikle applikasjoner som dekker en stor andel av de behov vi møter. Audun vil vise oss hvordan vi kan ta web applikasjoner til "native" applikasjoner med hjelp av PhoneGap.
Audun Kjelstrup

Om CSS, hvor vi kommer fra og hvor vi går
CTO i Opera Software og ikke minst far til Cascading Style Sheets (CSS). Håkon er kanskje den nordmannen som har gjort mest for weben. Håkon vil ta oss med på en liten historisk reise i CSS, vise oss hvor vi er i dag og hvor vi går videre.
Håkon Wium Lie

Brukertilgjengelighet
Internett er et fantastisk hjelpemiddel og har åpnet helt nye måter å både spre informasjon og gjøre tjenester tilgjengelige. Men, for den som for eksempel har vanskeligheter med å forholde seg til skrevet tekst, kan det være forskjellen mellom det å få eller ikke få informasjon eller tilgang til en tjeneste.
Andreas og Johan vil gi oss en innføring i hvordan vi kan gjøre web løsningene våre tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne.
Andreas Cederbom og Johan Kling

Makers

What is a hackerspace and why is it awesome?
Karin Kosina
Karin Kosina vka kyrah has been in love with computers ever since her first encounter with a C=64 at the age of seven. She is a graduate of the Media Technology and Design programme at the University of Applied Science Hagenberg (Austria) and works as a researcher, university lecturer, and freelance programmer. kyrah is also a co-founder of the Metalab hackerspace http://metalab.at/wiki/English, a non-profit innovation center and open space for knowledge sharing in Vienna. Website: http://kyrah.net Twitter: http://twitter.com/kyrah

Eivind Syvertsen
Eivind jobber til daglig i Texas Instruments og er godt kjent med elektronikk, kretser og logikk. Han var med å dra igang hackerspace i Oslo og vil fortelle mer konkret om hva Makers er og hvordan vi fungerer.

Inngangsporten til hardware hacking - En introduksjon til Arduino

Hans-Petter Fjeld
Hans-Petter jobber til daglig som IT-konsulent i Sykehuspartner, men har en bakgrunn fra sikkerhetsbransjen og tekniske sikkerhetsløsninger. Han vil fortelle om Arduino og hvor enkelt det er å utnytte kraften til elektronikk og logikk uten å kunne elektronikk eller programering på forhånd.

Cocoaheads

Building the first iPhone prototype of the Spotify client
Leo Giertz
Leo is organizing CocoaHeads Stockholm and founded Barefoot Hackers.

From Silicon Valley to Scandinavia
John used to work for Apple in Cupertino (8 years) and Skype. He is currently based in sweden, and holding the title of "Senior Free-Range Nerd" at Barefoot Hackers.
John Chang

An alternative to SplitViewController for the iPad
Andreas Hage
Andreas does mobile app development for Favourite Systems.

App Show and Tell: Squarehead Technology, rerun
We want to show the diversity of the Cocoa community in Oslo by trying an App Show and tell concept. Members of the community get 10 minutes to present their App/Company. Please give feedback on this idea or suggestions for apps/companies.

Johannes Daleng
Johannes Daleng does, among other things, Cocoa development at Squarehead Technology.

NNUG

Design Principles for Developers: A Brain-Wiring Approach?
The transition to XAML-based user interfaces is underway, and most developers are still using UI design principles from the 1990s. With new degrees of freedom, it's time to throw away obsolete conventions and find new ways to make users productive and happy. That means getting back to the basics on fundamental principles of user interface design. In this session, we'll do a ground-zero discussion of the design principles around animation, spatial arrangements, interaction patterns, colors, fonts, and more. To explain these design processes in a more concrete manner, the approach will depend heavily on how the user's brain wiring helps us understand the way to think about design. The session is challenging and entertaining, and contains some interactive exercises for attendees.
Billy Hollis, www.slmasters.net

OWASP

Domain Driven Security Code Kata
The top two risks for applications where Injection Flaws and Cross-Site Scripting (XSS) according to OWASP as well 2007 as 2010. Time to do something about it. In this code kata we address both Injection Flaw as well as XSS by applying techniques from Domain Driven Design - thus Domain Driven Security. In specific we use DDD value objects to shape up our module APIs to make these vulnerabilities go away by enforcing indata validation and outdata encoding in a way that feels natural for the developers.

Dan Bergh Johnsson
Dan jobber i Omegapoint og har tidligere holdt foredrag på konferanser som JFokus, Javazone og blogger på http://dearjunior.blogspot.com/

"Sikker browsing"
Hvor utrygt er det egentlig for meg å surfe på et åpent trådløsnett på et hotell eller en kafé? Hvilke problemer oppstår og hvilke tiltak kan jeg ta for å fikse det? Hva med applikasjonene jeg utvikler?

Jøran Lillesand, Ståle Pettersen og Erlend Oftedal
Jøran, Ståle og Erlend jobber alle som konsulenter i BEKK, der de også er med i faggruppen for sikkerhet. De har tidligere holdt kurs ved NTNU, HiO, NiTH og UiO - samt foredrag på konferanser som Javazone og Smidig.

Oslo Open Data Forum

Se forøvrig program for goopen her: http://www.goopen.no/program/

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.