Program Communities in Action 2010

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Programmet oppdateres fortløpende, og kan endres For siste endringer og siste buzz, følg @cantarano og twittertag #CiA2010 på twitter.

Nettverk(WLAN) under konferansen: SID: wayport
Autentisering via web, så start en browser og velg "Other Login Options" -> "Meeting Delegate"

Velg møte: "Communities in Action"
Password er: CIA

Tid IASA (Lofoten/Finmark) Oslo XP meetup(Stockholm) Oslo.pm (Skagerak) scalaBin(Eidsvoll) NNUG(Oslo) OWASP(Bergen) Oslo c++ meetup(Christiania) Foaje
18:30 - XX:XX SOA - et fornuftig gjesp?
Christian Hilmersen
Teknisk gjeld i smidige prosjekter
Harald Søvik
Doomed project? Not so fast!
Jerome Lacoste
Practical Tips for Rakudo Star
Karl Rune Nilsen
Introduksjon til Scala Actors
Espen Berger
Energimerkesystem for NVE (energimerking.no)
Shiraz Bhaiji
Når data krysser grenser
Erlend Oftedal, Knut Vidar Siem
Solid C++ by Example
Olve Maudal
TBA
19:00 - XX:XX Enterprise Domain Repository som integrasjonstrategi
Bård Lind
Back-to-the-future - Extreme Programming
Johannes Brodwall
Boost Scrum med Lean tankegang
Geir Amsjø
Practical Tips for Rakudo Star
Karl Rune Nilsen
Nytt i Scala 2.8, ferskt fra scaladays
Aslak Johannessen og Torbjørn Vatn
Ordrebehandlingssystem for Reinertsen byggherre
Adis Delalic
Når data krysser grenser (forts.) Solid C++ by Example
Olve Maudal
TBA
19:30 - XX:XX Intelligente dokumentarkiv - finnes de? - Praktisk bruk av Enterprise Information Integration
Axel Borge og Ida Heggedal
Hvordan utnytte programvarekompleksitet til din fordel
Vidar Moe
Åpen diskusjon
Perl - a bit like Ruby, but with a usable object system
Matt S. Trout
Simple Build Tool
Jon Anders Teigen
Using workflow rule engine in plain .NET applications
Vagif Abilov
MalaRIA proxy - en av farene ved usikker konfigurasjon
Erlend Oftedal
Solid C++ by Example
Olve Maudal
TBA
20:00 - 20:30 Åpen diskusjon Åpen diskusjon Perl - a bit like Ruby, but with a usable object system
Matt S. Trout
Scala og Clojure
Eivind Barstad Waaler
Using workflow rule engine in plain .NET applications part II
Vagif Abilov
Hva kan OWASP gjøre for deg?
Kåre Presttun
Solid C++ by Example
Olve Maudal
TBA

Abstracts og foredragsholdere (foreløpig, kan endres)

IASA Norge (IT arkitektur)

Tema: Integrasjon

Integrasjonsspøkelset er et kjent fenomen for alle arkitekter. Vi vil på dette møtet sette søkelyset på integrasjonsstrategier og forfølge strategiene for å belyse egenskapene de forskjellige stretegiene fører med seg, samt å diskutere litt rundt hvordn man kan demme opp for uheldige egenskaper med litt smart arkitektur rundt ansvar og teknikker for å snu utfordringer til muligheter. Vi har ikke foredragene helt på plass ennå, men hvis du som arkitekt sliter med integrasjonsutfordringer og er lei av å høre på silver-bullet glansbilder av utopiske eller produktorienterte integrasjonsfantasier, så anbefalr vi at du setter av dagen allerede idag


SOA - et fornuftig gjesp?

Et foredrag vi i IASA har bestilt for anledningen - da vi har lagt merke til at mange har et anstrengt forhold til SOA og enterprise service bus om dagen, og kanskje spesielt utviklere. Fra å være den neste hypen alle skulle inn på, er "fenomenet" i ferd med å bli et skjellsord i enkelte kretser. Seneste fra forrige IASA møtet hvor det ble trukket fram at det verste en arkitekt kan gjøre er å "dytte en ESB på oss utviklere".

Fra foredragsholder: "Jeg er klar over at det er mange som har et anstrengt forhold til SOA -og jeg har planlagt å ta utgangspunkt i noe kritikken som har kommet frem."

Speaker: Christian Hilmersen, NSA


Enterprise Domain Repository som integrasjonstrategi

Alle bedrifter har en infrastruktur hvor de samme data er duplisert mellom forskjellige systemer, så som kunderegister, CRM eller supportdatabase. Samtidig er data spredt mellom disse systemene. Når vi jobber med domeneobjekter så er det viktig å hente denne infromasjonen raskt, og med dataintegritet. Enterprise Domain Repository (EDR)
håndterer disse komplekse domeneobjektene med informasjon fra flere kjernesystemer. I foredraget vil Bård forklare konseptet bak EDR, hvilke verktøy som finnes, og hva vi må bygge selv. Eksempler vil vise hva EDR har løst, og hvordan vi kan bruke EDR til å løse noen av våre integrasjonproblemer.

Speaker: Bård Lind

Bård jobber som systemarkitekt i Telenor. Tidligere jobbet han i Objectware, der han var svært aktiv i deres "Enterprise Design & Architcture" gruppering. Bård er aktiv i Cantara og IASA, og har vært aktivt med i JavaBin i flere år.

EDR som integrasjonstrategi

You need flash player installed to preview ppt and pdf files

Get Adobe Flash player


Intelligente dokumentarkiv - finnes de? - Praktisk bruk av Enterprise Information Integration

En utfordring i en hver integrasjonsløsning er å sikre at aktørene i løsningen har nok informasjon til å kunne utnytte tjenestene som eksponeres. En metode for å oppnå dette er Enterprise Information Integration (EII).
"Enterprise Information Integration or EII, is a process of information integration, using data abstraction to provide a single interface (known as uniform data access) for viewing all the data within an organization, and a single set of structures and naming conventions (known as uniform information representation) to represent this data; the goal of EII is to get a large set of heterogeneous data sources to appear to a user or system as a single, homogeneous data"

  • [source.en.wikipedia.org] - 1. mai 2010

Den dynamiske datastrukturen i semantisk teknlogogi, og spessialt emnekart, er meget godt egnet til å eksponere denne typen funksjonalitet.
Hafslund har fått utviklet en Proof of Concept på en NOARK-basert arkivløsning, bygget på SharePoint 2010. Løsningen skal fungere som et felles arkiv for en stor mengde fagapplikasjoner.
I denne løsningen benyttes emnekart både til EII og til å automatisk fylle ut manglende metadataene på dokumenter som arkiveres.

Speaker: Axel Borge, Bouvet og Ida Heggedal, Hafslund

Oslo C++ Users Group

Solid C++ by Example

Abstract

Sometimes you see code that is perfectly OK according to the definition of the language but which is flawed because it breaks to many established idioms and conventions of the language. This will be an interactive session with discussions about good vs bad C++ code. We will discuss simple C++ idioms and coding conventions, but we will also touch upon best practices when working with C++ in large codebases with lots of developers with mixed skills.

Speaker

Olve Maudal works for TANDBERG, the leading provider for telepresence and video conferencing products and solutions. He loves to write code, but is just as interested in how software is developed as what it actually does. Olve is also an active member of the vibrant geek community in Oslo where he is involved in JavaPils, Cantara, XP Meetup, Oslo C++ Users Group, Lean Meetup and a few other things.

Presentation

There are currently no attachments on this page.

Sometimes you see code that is perfectly OK according to the definition of the language but which is flawed because it breaks to many established idioms and conventions of the language. This will be an interactive session with discussions about good vs bad C++ code. We will discuss simple C++ idioms and coding conventions, but we will also touch upon best practices when working with C++ in large codebases with lots of developers with mixed skills.

Speaker: Olve Maudal

Olve Maudal works for TANDBERG, the leading provider for telepresence and video conferencing products and solutions. He loves to write code, but is just as interested in how software is developed as what it actually does. Olve is also an active member of the vibrant geek community in Oslo where he is involved in JavaPils, Cantara, XP Meetup, Oslo C++ Users Group, Lean Meetup and a few other things.

Oslo.pm (Perl utvikling)

Practical Tips for Rakudo Star

Perl 6 has been under development for many years. "Rakudo" is the Perl 6 implementation on top of the Parrot virtual machine, and it about to have its first release defined as "usable" by its main developers. This release is called Rakudo * (Star).

In this talk Rune will show you how to get hold of Rakudo, tell you ways Perl 6 will be quicker to program in than Perl 5 and other languages, and give an idea on how it can help you avoid bugs in your code.

Speaker: Karl Rune Nilsen
Talk language: Norwegian

Rune has used Perl for very large web systems since 1996. Rune enjoys reducing the complexity and bugcounts of large systems by applying principles of functional languages, following the development of Rakudo Perl, cold beer and long walks on the beach. He currently works as a consultant at Redpill Linpro AS.


Perl - a bit like Ruby, but with a usable object system

Ruby first came to my attention as a neat little language that attempted to put lisp, Perl, and smalltalk in a bag and shake - and ended up with a rather beautiful result.

Since then, the state of the art of Perl 5 OO has come on in leaps and bounds - drawing inspiration from ruby, rakudo, CLOS and ML among others in the process.

And now every time I look at ruby again I try and find the equivalent metaprogramming and re-use capabilities and ... they aren't there. I keep thinking "is this it?" - I'm reminded of meeting PHP4 and wondering where the hell the closures were.

So in this talk I'm going to give you a guided tour of the Moose meta OO syntax extension system and its associated metaprotocol, and the nearest equivalents I've been able to find in ruby.

Hopefully those who value OO and metaprogramming over language choice will take another look at Perl, those who're scared of $ signs will consider wholesale theft of ideas in the grandest traditions of open source, and those who know better than me will heckle and tell me what I got wrong.

And most importantly, hopefully we'll have fun learning something new about OO together

Speaker: Matt S. Trout
Talk language: English

Matt is a co-maintainer of the Catalyst web framework, the creator of the DBIx::Class ORM, a core team member for the Moose project, and contributor to several other CPAN projects. He's a frequent speaker at conferences, and well known in the Perl community for his colourful presentations.

Bio: http://www.shadowcat.co.uk/resources/bios/matt_short/

NNUG (Norwegian .NET user Group)

Energimerkesystem for NVE (energimerking.no)

Vi har laget et system for NVE for energimerking av bygninger. Dette er basert på informasjon som brukerne oppgir. Attest fra dette systemet skal brukes ved salg og utleie av boliger.

Systemet har integrasjon med Altinn, MinID og Mattrikkel. Det brukes flere MS teknologier: ASP.Net, Windows Workflow, WCF, SharePoint Excel Services, SQL Server med Reporting Services.

Vi bruker Excel Services som beregningsmotor, systemet kan importere alle grunnlags data fra Excel ark. All grunnlags data legges inn i biblioteker som er versjonert.

Speaker: Shiraz Bhaiji
Shiraz jobber i EDB Consulting Group.


Ordrebehandlingssystem for Reinertsen byggherre

Reinertsen bestillingssystem skal hjelpe kunden å få kontroll over bestillinger og forpliktelser den har gjort i forhold til sine leverandører og sine kunder.
Brukergrensesnittet er rollestyrt og intuitivt.

Oslo kommune som den største kunden på Østlandet har satt krav ovenfor Reinertsen for å skaffe oversikt over varer og tjenester brukt på byggeprosjekter.

Systemet skal på sikt integrere med økonomi systemet for å sikre at arbeidsflyt og arbeidsprosesser er fulgt opp i alle ledd.

Speaker: Adis Delalic
Adis jobber i EDB Consulting Group.


Using workflow rule engine in plain .NET applications

Speaker: Vagif Abilov
Vagif jobber i Miles.

scalaBin (Scala, tilknyttet javaBin)

Introduksjon til Scala Actors

Scala Actors er et bibliotek som muligjør meldingsdrevet arkitektur på
JVM'en. Foredraget vil gi eksempler på hvordan Scala Actors kan brukes
og hvorfor actors kan gjøre flertrådsprogrammer enklere, raskere og
mer robuste.

Speaker: Espen Berger
Espen Berger jobber til daglig med produktutvikling i TANDBERG og skriver kode og jobbber med arkitektur. De siste 5 årene har han jobbet med asynkrone og eventdrevne systemer i C#, Java og Scala.


Nytt i Scala 2.8, ferskt fra scaladays

Vi kommer til å gå gjennom noen av de nye tingene man nå kan gjøre med Scala som Named and default arguments, @Specialized, Package objects, Implicit parameters, Improved anotations, Continuations, bedre mulighet for compiler integrasjon og mye mer. Vi skal ta for oss de språkendringene som vi mener er mest interessante og vise noen kodeeksempler på hva de innebærer. Vi vil også viderefortelle hvordan mange av disse tingene fungerer under panseret, siden konferansen i stor grad var førstehåndsfortellinger fra de phd. studentene som har laget dem.

Aslak og Torbjørn var i april pilegrimsreise til Scalas fødested, for og finne seg selv gjennom nye uttrykksmåter. Ferden gikk med tog, båt og bil gjennom Europa til Oraklet Odersky på EPFL i Lausanne

Speaker: Aslak Johannessen
Aslak Johannessen jobber til daglig i BEKK. Han trives best når han får bruke riktig språk til riktig oppgave helst flere om gangen, for øyeblikket er det C#, .NET 4.0 og ruby on rails.

Speaker: Torbjørn Vatn
Torbjørn Vatn jobber i BEKK og jobber mest med back-end java. Har planer om å blande inn litt Scala i miksen snart.


Scala og Clojure

Clojure er et dynamisk språk som kjører på JVM. Det er en Lisp
dialekt, med fokus på funksjonell programmering. Dette foredraget vil
gi en innføring i Clojure, med fokus på de egenskapene som gjør
språket annerledes enn Scala og andre JVM språk. Eksempler brukes for
å illustrere de forskjellige aspektene.

Speaker: Eivind Barstad Waaler
Eivind jobber i BEKK, som leder for Java-gruppen. Det siste året har han jobbet med en masteroppgave sentrert rundt alternative JVM-språk som Scala, Clojure og (J)Ruby.


Simple Build Tool

Simple Build Tool er et byggeverktøy for Scala, skrevet i Scala, der
du også skriver Scala for å definere byggen din. Foredaget vil
introdusere sbt og demonstrere hvordan du enkelt håndterer
kompilering, pakking, testing, plugins og mer.

Speaker: Jon Anders Teigen
Jon-Anders Teigen jobber til daglig i Arktekk som Java utvikler, men har kost seg med Scala i snart 3 år. Han har bidratt til flere opensource scala prosjekter og er en av grunnleggerne av scalaBin

Oslo XP-meetup (Smidig utvikling)

Teknisk gjeld i smidige prosjekter

Smidige prosjekter risikerer å fremelske progresjon og utvikling av funksjonalitet, og miste kontroll over sin tekniske gjeld. Produkeier, prosjektleder og scrum master kan alle ha incentiver til å levere så mye som mulig på så kort tid som mulig - men uten tilstrekkelig kvalitet. Denne lyntalen forsøker å synliggjøre at medaljen har en bakside, og at det er ekstremt viktig å ha noen i prosjektet som kan forvalte den tekniske gjelden.

Speaker: Harald Søvik
Harald jobber som teknisk prosjektleder og fagleder java i Computas.

Unknown macro: {center}
You need flash player installed to preview ppt and pdf files

Get Adobe Flash player


Doomed project? Not so fast!

Many software projects fail to achieve their goals. We, engineers, tend to look a lot at technical aspects, tools, techniques and methodologies. But maybe should we spend a bit more time looking at non technical aspects.

Based on past experiences, Jerome will look at factors that enable (or not) you to save projects from disasters.

There are currently no attachments on this page.

Back-to-the-future - Extreme Programming

Ta en tidsreise tilbake før "agile" het "agile". Det er over ti år siden Extreme Programming først ble lansert. I motsetning til moderne "touchy-feely" metoder som Scrum, besto XP for ti år siden av 12 teknikker som man måtte bruke på prosjektet for å kunne kalle det et Extreme Programming prosjekt. For ti år siden var disse teknikkene ambisiøse for prosjekter. I dag er de realistiske for mange å innføre. Og man kan oppnå en kjempeeffekt av å innføre dem. Johannes snakker i dette foredraget om verdiene som ga grunnlaget for Extreme Programming og hvordan de 12 teknikkene i den originale beskrivelsen av Extreme Programming hjelper ham på prosjekter den dag i dag.

Speaker: Johannes Brodwall
Johannes er chief scientist i Steria. Han tar et helhetsperspektiv i sine prosjekter for å forstå hvordan et sammensatt bilde av teknologier og fagområder skaper verdi for brukerne av systemet. Johannes organiserer aktiviteter i det fagmiljøet rundt Smidige metoder i Oslo. Hans mest tidkrevende fritidsinteresser er arrangeringen av Oslo XP meetup og den årlige Smidig-konferansen. Han er en gjenganger som foredragsholder i Java- og Smidig-fagmiljøer i Oslo og skriver også om utvikling på sin blog på http://johannesbrodwall.com


Boost Scrum med Lean tankegang

Scrum er et maksimalt enkelt rammeverk - og mange lar seg lett forføre; Det kan se ut som en slags oppskrift som bare er å følge, uten å gjøre så mange selvstendige vurderinger underveis. Dette er veldig farlig og antagelig hovedårsaken til at alt for mange organisasjoner sliter med å ta ut gevinsten av Scrum.

Om man benytter Lean tankegangen kombinert med Scrum øker sjansene for å lykkes betraktelig. Lean er både et tankesett og en rekke nyttige verktøy.
Eksempler:

  • "Pull" - ta alltid utgangspunkt i kundens behov og lever små drypp av verdi - i siste liten.
  • "Eliminate waste" - analyser flyten i systemet og jobb systematisk med å identifisere og fjerne flaskehalser, køer, feilretting og annen sløsing
  • "Relentless Improvement" - utnytt korte iterasjoner og hyppige leveranser til å stadig bli bedre
  • Eksempler på verktøy: Value Stream Mapping, Kanban, "5 whys", A3

Speaker: Geir Amsjø
Geir er Norges eneste sertifiserte Scrum Trainer, og har mer enn 20 års erfaring fra produktutvikling innen IT-bransjen i mange ulike roller. De siste 10 årene har han jobbet som konsulent innen prosessforbedring med hovedfokus på innføring av Scrum og Lean. Geir har holdt noen titalls Certified Scrum Master kurs og er en anerkjent foredrags- og kursholder i IT-miljøet i Norge.


Hvordan utnytte programvarekompleksitet til din fordel

Vi opplevde for høy feilrate grunnet for høy kompleksitet i en av releasene våre. Dette fikk oss til å ta grep for å redusere kompleksiteten og dermed også feilraten og Time To Market. Lyntalen beskriver problemet og løsningen vi innførte for å hjelpe på dette.

Speaker: Vidar Moe
Vidar har mange års erfaring fra systemutviklingsprosjekter hos Norges største kunder, nå senest SpareBank 1. Hans hovedinteresser er programvarekvalitet, smidig utviklingsmetodikk og arkitektur. Vidar er også en ivrig lean-evangelist. Han mener at ærlighet og åpen kommunikasjon er de viktigste suksessfaktorene for å lykkes med utviklingsprosjekter.

OWASP (Sikkerhet i softwareprosjekter)

Når data krysser grenser

En moderne webapplikasjon er sammensatt av kode skrevet i et flertall av språk. Noen av de største risikoene i dagens webappliasjoner er knyttet til hvordan data blir behandlet når de beveger seg mellom kontekster hvor forskjellige tolkere hersker. I dette foredraget vil vi gi deltakerne en grundig forståelse av hvordan feil behandling av data i webappliasjoner kan utnyttes med praktiske eksempler. Vi vil også forklare hvordan man behandler data med respekten den fortjener.

You need flash player installed to preview ppt and pdf files

Get Adobe Flash player

PDF av presentasjon for Erlend Oftedals del (første)

Speakers: Erlend Oftedal, Knut Vidar Siem

MalaRIA proxy - en av farene ved usikker konfigurasjon

Usikker konfigurasjon er en av de største risikoene man har i et prosjekt (ref. [http://www.owasp.org/index.php/Top_10]). Flex og Silverlight applikasjoner gjør det mulig å omgå Same Origin Policyen ved at de tillater en server å tilby en policy-fil. Problemet er at mange deployer denne filen uten å sette den opp riktig, og dermed tillater mye mer enn de tror.
MalaRIA proxy er et demonstrasjonverktøy som viser dette. Foredraget vil gå gjennom problemstillingen med Flex og Silverlight, og deretter vise en demonstrasjon av MalaRIA proxy.

You need flash player installed to preview ppt and pdf files

Get Adobe Flash player

PDF av presentasjon

Speakers: Erlend Oftedal

Hva kan OWASP gjøre for deg?

Kåre vil gi en oversikt over OWASP. Oversikten vil vise hvordan det arbeides i OWASP og kikke litt på noen av de viktigste prosjektene. Dette er prosjekter som på forskjellig vis skal bidra til at vi kan få sikkrere webapplikasjoner.

Speaker: Kåre Presttun

Labels:
oslo2012 oslo2012 Delete
activity activity Delete
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.