REST er ikke RPC for svarte!

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

REST er ikke RPC for svarte!

REST er en arkitektonisk stil, fremsatt av Roy Fielding i sin doktoravhandling publisert i 2000.

Erlend vil gå igjennom de forskjellige bitene av doktoravhandlingen for å vise hvorfor REST != RPC.
Hypermedia er en annen viktig del av REST, og han vil vise noen byggesteiner for hvordan man kan identifisere og eventuelt lage egne hypermediaformater.

Erlend Hamnaberg (Arktekk):

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.