Skip to end of metadata
Go to start of metadata

REST er ikke RPC for svarte!

REST er en arkitektonisk stil, fremsatt av Roy Fielding i sin doktoravhandling publisert i 2000.

Erlend vil gå igjennom de forskjellige bitene av doktoravhandlingen for å vise hvorfor REST != RPC.
Hypermedia er en annen viktig del av REST, og han vil vise noen byggesteiner for hvordan man kan identifisere og eventuelt lage egne hypermediaformater.

Erlend Hamnaberg (Arktekk):

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.