Registrering av stiftere

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Stiftelsesinformasjon

Tegningsperiode for stiftere er forlenget til 1.11-2010*

Stiftelsesdokumentasjon


Minimumsbeløp for stiftere

  • 20.000 for bedrifter
  • 5.000 for faggrupper og frivillige organisasjoner
  • 2.000 for enkeltpersoner

  • Kontaktinfo: styret@cantara.no
Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.