Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Clojure er et dynamisk språk som kjører på JVM. Det er en Lisp
dialekt, med fokus på funksjonell programmering. Dette foredraget vil
gi en innføring i Clojure, med fokus på de egenskapene som gjør
språket annerledes enn Scala og andre JVM språk. Eksempler brukes for
å illustrere de forskjellige aspektene.

Speaker: Eivind Barstad Waaler
Eivind jobber i BEKK, som leder for Java-gruppen. Det siste året har han jobbet med en masteroppgave sentrert rundt alternative JVM-språk som Scala, Clojure og (J)Ruby.

Labels:
year2010 year2010 Delete
presentasjon presentasjon Delete
presentation presentation Delete
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.