The Pizza Process

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

The Pizza Process

UPM (tilsvarende Norske Skog, men Finsk) ble i desember ferdig med et stort platformløft. I fase fire var samhandling et av fokusområdene. Det ble utviklet en bestillingsmodul for samhandlingsrom. Vi undersøker ulike aspekter ved modulen, fra standpunktene til brukere, administratorer og, ikke minst, utviklere.

Prosjektet blir brukt i MCM-trening i Microsoft.

Reidar Husmo

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.