utviklerhuset

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Utviklerhuset i Oslo - Oslo Software Development House

Ja, du hørte riktig... Store ting er på gang... Og hvis du vil være med på prosjektering/utformingen av utviklerhuset i Oslo, så send en mail til styret at cantara dot no og signaliser din interesse, så blir du invitert med på arbeidet fremover...

Presseklipp

Invitasjon til deltakelse i arbeidsgruppen for utviklerhuset

Invitasjon til deltakelse i arbeidsgruppe for utformingen av utviklerhuset i Oslo.

Cantara er arabisk for bro, og det er som brobygger Cantara søker å skape verdi. Formålet er å styrke norsk programvareutvikling, og vi samarbeider med relevante aktører innenfor offentlig sektor, akademia, IT-bransjen og brukerorganisasjoner. Cantara skal fasilitiere et bredt spekter av kompetansebyggende aktiviteter og prosjekter. Cantara er en ideell organisasjon som er heleid av Stiftelsen for fremme av programvareutvikling i Norge.

Et av de største og viktigste oppgavene for Cantara i 2010 vil være å gå i bresjen, sammen med andre interessenter, for å etablere et samlingsted for brukerorganisasjoner og aktivitet for utviklere i Oslo. Vi ser for oss et ca 1000 kvm stort lokale med plass til medlemsmøter opp til ca 150 personer, mingleområde, servering og gode prosjektrom. Vi har fått mange signaler og ønsker om et slikt sted, både for å gjøre det enklere for folk å arrangere medlemsmøter og andre eventer, men også som et samlingspunkt for engasjerte fagfolk, enten de ønsker å diskutere teknologi og fag, eller jobbe sammen med forskjellige open-source prosjekter eller andre fagaktiviteter. Lokalet skal være gratis for brukerorganisasjoner.

Vi har allerede igangsatt arbeidet, og har allerede sett på endel lokaler og avtalt møte med Olav Thon. Vi er klar over at andre miljø jobber med lignende initiativer, og vi håper at vi kan samles om et felles prosjekt.

For å sikre at utviklerhuset blir den suksessen vi håper på, så ønsker vi å invitere dere med i den uformelle arbeidsgruppen som jobber med krav, design og operasjonalisering av utviklerhuset og som aktivt prioriterer muligheter opp mot hverandre der vi ikke klarer å få "i pose og sekk".

Arbeidet vil foregå hovedsaklig on-line, via en felles prosjektwiki, men vi ser også for oss å ha bi-ukentlige samlinger for å holde aktivitetsnivået og forankringen oppe.

Er dette noe for deg/dere, så send oss en mail på styret@cantara.no, så gir vi deg tilgang til prosjektwikien og inviterer deg/dere til oppstartsmøtet i arbeidsgruppen.

På vegne av Cantara,

Stein, Carl, Tobias og Totto.

Arbeidsgruppen for utviklerhuset

Group: confluence-devhouse
Alf Kristian Støyle (stoyle)
hidden
Are Tysnes (are.tysnes@gmail.com)
hidden
Carl J. Onstad (carl)
hidden
Christian Johansen (christian@cjohansen.no)
hidden
Eirik AAland Litangen (eirrik)
hidden
Espen Dalløkken (leftie.friele@gmail.com)
hidden
Johan Sørensen (johan)
hidden
Johannes Brodwall (jhannes)
hidden
Jon Jagger (jon jagger)
hidden
Kristian Brandser (kristianbrandser)
hidden
Kristoffer Moum (kristoffer79@gmail.com)
hidden
Marcus Ramberg (marcusramberg)
hidden
Marius Mathiesen (zmalltalker)
hidden
Ole-Martin Mørk (olemartin@gmail.com)
hidden
Olve Maudal (oma)
hidden
Rune Sundling (rune.sundling@gmail.com)
hidden
Salve J. Nilsen (sjn)
hidden
Sondre Bjellås (pixelworld@hotmail.com)
hidden
Stein Grimstad (steingr@simula.no)
hidden
Stig Lau (stiglau)
hidden
Thomas Hubertz (thub)
hidden
Thor Henning Hetland (totto)
hidden
Tobias K Torrissen (tobiast)
hidden
Labels:
utviklerhuset utviklerhuset Delete
oslo2012 oslo2012 Delete
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.