Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Communication channels

1. Incoming experiences to PAB, from Coordinating Project Architect.

2. From coordinating architect

  • Communicate policies and design rules to Project Tech Lead.
  • Detect policy violations and suggestions for change FROM teach leads.
  • Communicate business domain knowledge to tech leads.

3. Direct communication between business-resources and tech lead.

An architect must strive to achieve certain qualities.

He/she should also try to create a culture with room for discussions. We want a culture which promotes feedback. Honesty and humility will probably make it easier to achieve this.

It is also important to establish clear and consistent responsibilities in the organization. Some notes on this can be found in Architect roles and responsibilities.

Policies/Rules and how to challenge them

Rules applicability
Rules are applicable in a certain context. If a project is not in the given context, the rule does not apply.

Responsibilities matrix

Organization Scope Project scope
PAB (Policy Advisory Board) not responsibility of PAB
Create rules based on:
Context
Domain
-
- Tooling and patterns
Select technology

There may be three outcomes
1. Valid exception (eg: other context, the rule does not apply - rules must be updated by PAB)
TODO
Tre utfall:

1. Gyldig unntak (les: annen kontekst, regelen gjelder ikke / må oppdateres)
2. For dårlig dokumentert og kommunisert (verdi blir ikke kommunisert)
3. Regelen er tull og bør fjernes.

Tips og triks

  • Lever halvferdig spec til utvikler, så må utvikleren finne rett ressurs hos forretning, for å få ferdig spec. Lærer utvikler noe om kulur i prosjektet, og at det ikke er lett å få eksakt svar på første forsøk. Det kan godt være at vi må endre svaret, etter 3 uker i sprinten.

Læresyklus

2 akser er nødvendige.

  • Personlige egenskaper til arkitekt og mennesker i teamet.
  • Kommunikasjonskanaler i organisasjoner.

Communication channels.

Definition: All eclipses represent roles.

Full Size

Communication channels:

1. Experiences feedback from Coordinating Project Architect to PAB.
2. Coordinating Project Architect.

  • Communicate policies and design rules to Project Tech Lead.
  • Detect policy violations/changes from tech lead.
  • Communicate business domain knowledge to tech lead.

3. Direct communication between business-resources and tech lead.

Labels:
architecture architecture Delete
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.