Micro services

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

http://martinfowler.com/articles/microservices.html (Lewis og Fowler) er én måte å definere en Micro Service-arkitektur på;

1. Componentization via Services
2. (Team) Organized around Business Capabilities
3. Products not Projects
4. Smart endpoints and dumb pipes
5. Decentralized Governance
6. Decentralized Data Management
7. Infrastructure Automation
8. Design for failure
9. Evolutionary Design

Legg merke til at størrelse ikke er et veldig sentralt tema. Minner også ganske mye om GuerillaSOA og OWSOA for de som husker de begrepene...

En beskrivelse av arkitekturen til Whydah som passer godt inn denne kategoriseringen finnes her: https://wiki.cantara.no/download/attachments/40206963/whydah_micro_service_architecture.pdf

Angles

Remote vs in-process deployment
 • Remote vs in-process deployment
  • Remoting: Klient => Endepunkt(MicroService) vs
  • Embeded: Klient(MicroService(=> koordinering)
   • Many calls embedded services for libraries
 • En tjeneste => null, et eller flere endepunkter
Size and responsibility
Deployment and infrastructure
 • Behov for infrastruktur MicroServices - Embedded microservices
  • EMI
  • Discovery - TODO: Hva trenger man av discovery?
 • Behov for infrastruktur MicroServices - Remote microservices
  • EMI
  • Discovery - TODO: Hvor mange/hvor stort må systemet være før man åpenbart ikke klarer seg uten discovery?
  • Automatisering av deployment
   • Automatiserte oppgradering, Oppgraderinger uten nedetid
   • Automatiske oppgraderinger (Kontinuerlig produksjon)
TODO
 • Pitfalls
  • drift
  • utvikling
  • design
  • versjonering
  • hva med "kontroll"
   • tilgang
   • bruk
   • last
 • [WSA:SOA Service Categories] - hva gir mest verdi herfra?

Read more

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.